lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Forskare: Boendet alltmer ojämlikt under pandemin

Publicerad: 19 november 2020, 15:22

Martin Grander och Tapio Salonen forskar båda två på bostadsfrågor vid Malmö Universitet.

Kombinationen hemmakontor och trångboddhet leder till ökad ojämlikhet på bostadsmarknaden. Det menar forskare som analyserat bostadsfrågan under pandemin.

Ämnen i artikeln:

Malmö UniversitetMartin GranderCoronaviruset

Maria Nordlander

maria.nordlander@fastighetsnytt.se


Coronapandemin har riktat ljuset mot det egna hemmet och vikten av ett bra sådant när allt fler är allt mer hemma. Forskarna Tapio Salonen och Martin Grander vid Malmö universitet har analyserat boendesituationen under pandemin och skriver, i en ny artikel utgiven av Myndigheten mot segregation, att corona inte är ett jämlikt virus, utan att det snarare blottlägger ”djupgående klyftor i samhällstrukturen”. 

Läs även: Trångboddhet hindrar social distansering

– Olika kriser har olika förlopp. Det specifika med coronakrisen är betoningen av hemmets betydelse. Hemmet har fått en renässans. Köerna på Bauhaus har aldrig varit längre och fritidshusen går som smör i solsken. Det är den ena sidan. Men vi är mer intresserade av den andra sidan, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete.

Under våren drabbades exempelvis Järvaområdet i Stockholm hårt av pandemin, med snabb och utbredd smittspridning, vilket bland annat ledde till att staden gick ut med en informationskampanj i området. Men enligt forskarna var det inte enbart informationen som brast. 

– Diskussionen kom att handla om etnicitet och språksvårigheter, inte om hur trångt många bor och vad det får för konsekvenser. Invånare i dessa områden har dessutom ofta samhällsviktiga yrken och måste ta sig till jobbet, säger Martin Grander, bostadsforskare och föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Läs även: Forskare: Lyft frågan till regional nivå

Den senaste tiden ligger till grund för en ny studie som Grander och Salonen nu påbörjat, där man ska titta närmare på trångboddheten i Malmö. 

– Statistiken talar sitt krassa språk. Trångboddheten minskade under ett antal år, men sedan har detta vänt. Under 2000-talet, som är en paradoxal tid då de allra flesta hushåll har fått det bättre, har ojämlikheten ökat. Så vi behöver en översyn av trångboddheten, säger Tapio Salonen.

Läs även: Nytt forskningsprogram studerar allmännyttan

Studien pågår fram till sommaren.

Forskarnas fem förslag för ökad jämlikhet på bostadsmarknaden

Reformera bostadsbidraget – anpassa bostadsbidraget till boendekostnader, villkor och utsatta målgrupper.

 

Se över trångboddhetsnormen – den nuvarande oklara situationen kring vad som ska räknas som en minsta godtagbar boendenorm leder till oklarheter och godtycke.

 

Underlätta etablering in på boendemarknaden – bostadsbrist och striktare regler för att få en bostad har gjort det svårt för framför allt unga och nyanlända.

 

Värna den billiga hyresrätten – nyproduktion är dyrt och lägenheter som ökar i hyra på grund av ”överrenovering” försvinner oåterkalleligt från lågprissegmentet.

 

Återupprätta neutraliteten mellan upplåtelseformerna – de som äger sitt boende gynnas genom olika avdrag och avvecklad fastighetsskatt.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev