Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Fler spår löser bostadsbristen i Skåne

Publicerad: 5 mars 2014, 14:55

Även om statens investeringar i infrastruktur har ökat så växer trafiken i ännu snabbare takt.


Även om statens investeringar i infrastruktur har ökat så växer trafiken i ännu snabbare takt. Gods, fjärrtrafik och arbetspendling trängs på samma spår i landets tillväxtregioner. Spårbunden trafik har fått en nyckelroll för att uppnå utbyggd kollektivtrafik, ökat bostadsbyggande och bättre matchning på arbetsmarknaden.

En ofta förbisedd faktor när det gäller den offentliga investeringsviljan i infrastruktur är att den påverkar möjligheterna till privata följdinvesteringar. Vi ser att satsningar på infrastruktur som möjliggör bättre kollektivtrafik leder till ökat bostadsbyggande. Det är grunden för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, en satsning på 25 miljarder som öppnar för tiofalt större investeringar i nya bostäder. Det är ett bra exempel som borde följas av fler, men det kräver att staten ser infrastruktur som just en investering och inte bara en kostnad.

När privata aktörer på bostadsmarknaden tittar på möjliga områden för nyproduktion är det tre faktorer som har stor betydelse: prisnivån på tidigare nyproduktion, marknadspriset på befintliga bostäder samt tillgängligheten till kollektivtrafik och kommunikationer. I Skåne framhåller 85 procent av bostadsköparna vikten av goda förbindelser med kollektivtrafik (helst tåg). För fastighetsägare och investerare är det givetvis en trygghet att investera nära tågstationer. Spåren flyttas inte vilket är en garant för att läget kommer att vara attraktivt under lång tid framöver. Det är så stora delar av Sverige byggdes. Där järnvägen drogs fram, dit kom även investeringar, jobb och tillväxt.

I tillväxtregionerna råder bostadsbrist samtidigt som kapaciteten på väg och järnväg är ansträngd. Ökade satsningar på infrastruktur undanröjer flaskhalsar som bromsar tillväxten, samtidigt som de banar väg för nya bostäder. Men staten tvekar i ett läge där privata aktörer självklart hade satsat.

I Skåne blir konsekvenserna extra tydliga. Bättre infrastruktur leder till att en av Sveriges tre storstadsregioner presterar bättre. Det behövs. Arbetslösheten är bland de högsta i Sverige, två procentenheter över snittet. Bostadsbyggandet hänger inte med. Det byggdes 23 000 färre bostäder 2000-2012 än vad befolkningsökningen motiverade. Med en inflyttning på 10 000 personer per år behövs 50 000 nya bostäder till 2025.

Kommunerna i Skåne har en planberedskap på 160 000 bostäder, varav två tredjedelar i kollektivtrafiknära läge. Den utbyggnad av 20 nya stationer på det regionala tågnätet som planeras berör 29 000 möjliga bostäder, vilket innebär att en statlig investering i spår skulle få enorm utväxling. Men statens investeringar har minskat varje år sedan förra planperioden och det ser inte ljusare ut inför nästa.

Sverige är ett litet land vars framgång bland annat bygger på vår förmåga att hantera nackdelar som till exempel vårt avståndshandikapp till viktiga marknader. Historiskt sett har samverkan mellan offentligt och privat kapital spelat en viktig roll för att skapa rätt förutsättningar. Än i dag är den framgångsformeln relevant. Men statens reaktiva hantering av landets infrastruktur hämmar bostadsbyggande, jobb och tillväxt. Det är kanske hög tid att titta på andra lösningar, till exempel att stat och regioner/kommuner skatteväxlar för att regionalt kunna anpassa infrastrukturen efter människors vardag och med lösningar där privat och offentligt kapital hjälps åt?

Per Ek, Regionchef Maskinentreprenörerna Södra
Anders Gärdsmark, Regionchef Sveriges Byggindustrier Syd
Stefan Lindvall,  VD Fastighetsägarna Syd
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör Region Skåne

Texten har tidigare publicerats i Dagens Samhälle

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.