Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Fem nya avtal för Hyllies utveckling

Publicerad: 25 augusti 2016, 04:18

Flygbild över Hyllie. Foto: Magnus Franzén, Highshot.

Malmö stad fattade på onsdagen beslut om fyra nya avtal som tillsammans kommer att ge bland annat 110 nya bostäder och 8 200 kvadratmeter kontor i stadsutvecklingsområdet Hyllie.

Ämnen i artikeln:

HyllieBriggen FastigheterJMMidroc FastigheterRoth FastigheterSundprojektMalmö

Malmö stad fattade på onsdagen beslut om fyra nya avtal som tillsammans kommer att ge 110 nya bostäder och 8 200 kvadratmeter kontor i stadsutvecklingsområdet Hyllie. Totalt har avtal tecknats med fem aktörer.

Expansionen av Hyllie fortsätter. Det är Midroc, Sundprojekt, Briggen, Roth Fastigheter och JM Seniorgården som nu tecknat avtal med Fastighetskontoret.

– Det här möjliggör ännu fler bostäder och arbetsplatser i direkt anslutning till Hyllies utmärkta kommunikationsmöjligheter och breda utbud av handel, kommunal service och gröna områden, säger Håkan Thulin, exploateringschef, Malmö stad.

Fastigheten Nanna 1, en del av området Hyllie allé, säljs till Midroc, som på platsen kommer att bygga de 110 bostäderna. Byggrätten omfattar cirka 10 500 kvadratmeter BTA och köpeskillingen uppgår till knappt 38 miljoner kronor.

Fastigheten Bure 2 säljs till Sundprojekt, som har för avsikt uppföra ett kontorshus inom området Hyllie allé, nära Hyllie stationstorg. Byggrätten omfattar cirka 8 200 BTA och möjliggör cirka 400 nya arbetsplatser.

Förutom det har ett markanvisningsavtal tecknats med Briggen, som ska bygga en kontorsbyggnad om 10 000 kvadratmeter BTA. Avtalet gäller ett markområde där detaljplan håller på att tas fram.

Markreservationen för Roth fastigheter och JM Seniorgården gäller ett kvarter om cirka 11 400 BTA inom fastigheten Hyllie 4:2, som delas av de två aktörerna. De planerade bostäderna ska ha olika upplåtelseformer – hyresrätter, respektive bostadsrätter för seniorer.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev