tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Bostadsbristen hotar Umeås tillväxt

Publicerad: 26 november 2014, 15:15

Umeå Universitet. Foto: Mattias Fröjd

Bostadsbristen i Umeå är värre än någonsin. Men trots det allvarliga läget kan man se ljuset och troligen har situationen på bostadsmarknaden förbättrats betydligt om redan ett år.

Ämnen i artikeln:

Bostaden UmeåUmeå universitetUmeå

Bostadsbristen i Umeå är värre än någonsin. Men trots det allvarliga läget kan man se ljuset och troligen har situationen på bostadsmarknaden förbättrats betydligt om redan ett år.

Ann-Sofi Tapani, vd för det kommunala bostadsbolaget Bostaden i Umeå, berättar att det råder bostadsbrist både när det gäller studentbostäder och vanliga bostäder. I oktober 2014 var minsta kötid för att få ett enkelrum 11 månader, vilket är en ökning med två-tre månader jämfört med 2012 och 2013. För vanliga hyreslägenheter är minsta kötid i dagsläget nästan fyra år för att erhålla en etta. Jämfört med året innan har kötiden ökat med nästan 1,5 år.

När SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, genomförde sin årliga granskning av bostadssituationen på studentorterna var Umeå en av de studentstäder som blev rödlistade. SFS ordförande Rebecka Stenkvist berättar att bostadsbristen generellt sett har blivit värre:

– I årets bostadsrapport rödlistar vi elva orter för att de inte kan erbjuda nya studenter ett tryggt boende inom ett halvår. Det är nästan dubbelt så många som för två år sedan.

Studenter tackar nej till studieplats
Marcus Lagebrant, Umeå Medicinska Studentkår, anser att problemet med brist på bostäder för studenter är mycket allvarligt.

– Många studenter tvingas stå ut med tillfälliga boendelösningar som varken är bra för studenternas studieresultat, hälsa eller plånbok. Osäkerheten vad gäller bostadssituationen gör att flertalet antagna studenter väljer att tacka nej till sin studieplats.

Nationellt har det kommit varningar om att bostadsbristen hotar den ekonomiska tillväxten. Detta bekräftar Åsa Ögren, ordförande i byggnadsnämnden:

– Problemet med brist på bostäder är allvarligt, eftersom det påverkar Umeås tillväxt och därmed även länets utveckling. Näringslivet får problem med att rekrytera folk att flytta hit. Studenter som vill sätta bo och stanna kanske väljer en annan ort. Detta riskerar även att påverka kommunens ekonomi negativt då skatteintäkter går förlorade.

”Kommunen bär ansvaret”
Studentkårerna anser att kommunen bär det yttersta ansvaret för bostadsbristen.

– Umeå kommun skyller på staten, byggföretagen och EU, säger Wilmer Prentius, Umeå Studentkår. Frågan blir väldigt ofta byggteknisk, men någonstans måste samhället ta sitt ansvar och besluta om hur vi vill att våra samhällsmedlemmar ska ha det. I slutändan handlar det ändå om att Umeå kommun bär ansvaret för att medborgarna i kommunen har en bostad.

Åsa Ögren berättar att grundproblemet är att ungdomskullarna mellan 19-24 år, de åldrar då man skaffar sin första bostad, har varit extremt stora de senaste åren samtidigt som att det har byggts alldeles för få bostäder de senaste åren i Umeå.

Synpunkter på regler
Anledningen till de senare årens låga bostadsbyggande har flera förklaringar och kommunalrådet Anders Ågren menar att problemet framförallt ligger på nationell nivå.

– Lagstiftningen och regelverket måste ändras. Man måste ändra på bullerreglerna så att man kan bygga ettor och studentrum centralt i städerna, utan krav på tyst sida. Vidare måste det kosta att överklaga detaljplaner och bygglov. I så fall slipper vi förhoppningsvis de överklagningar som görs enbart för att fördröja och förhala.

Även Ann-Sofie Tapani hänvisar till flera samverkande faktorer som lett till det allvarliga läget på bostadsmarknaden.

– Detaljplaner som inte går igenom är ett stort problem. Vi har idag detaljplaner som pågått i fyra, fem år. Även bullerreglerna är ett betydande problem. Vi har en järnväg och stora trafikleder som går igenom centrala staden och i närheten av bostadsområden. Det här är dock ett nationellt problem och jag tror att Umeå ligger hyfsat till med tanke på det byggande som är på gång. När det lossnar i processerna och det flyter så finns ett stort intresse att bygga i Umeå eftersom det är en attraktiv ort för många aktörer.

Bättre om ett år
Faktum är att samtidigt som Umeå kritiseras för bostadsbristen så ligger kommunen i topp i HSB:s Bostadsindex som årligen bedömer hur 70 tillväxtkommuner arbetar för att motverka bostadsbristen. Umeå fick i år högst poäng, 12 poäng av 16 möjliga. De höga poängen har bland annat sin förklaring i att kommunen har ett högt planerat byggande.

Åsa Ögren berättar att just nu byggs det cirka 1600 nya bostäder i Umeå, varav cirka 900 är hyresrätter och då företrädesvis smålägenheter.

– Min bedömning är att läget redan om ett år, vid slutet av 2015, är betydligt bättre än idag.

Carola Lindström

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev