fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Bostäder blir kontor i Rinkeby

Publicerad: 23 mars 2016, 11:46

Föreslagen bebyggelse efter omvandling från bostäder till kontor. Vy från sydost, Rinkeby allé. Till höger illustreras den detaljplanelagda moskén och till vänster och i bakgrunden skymtar befintlig bostadsbebyggelse. Illustration: E.l.e Arkitekter.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har tagit fram ett förslag om att göra om en bostadsfastighet i Rinkeby till kontor. Bland annat vill man höja en envåningslänga som kopplar ihop fyra lamellhus.

Ämnen i artikeln:

RinkebyFamiljebostäderRambollStockholm

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har tagit fram ett förslag om att göra om en bostadsfastighet i Rinkeby till kontor. Bland annat vill man höja en envåningslänga som kopplar ihop fyra lamellhus till fyra våningar för att skapa en ny karaktär.

Planområdet ligger i sydöstra delen av Rinkeby, vid Rinkebyplan. Området omfattar en delar av fastigheterna Kvarnberget 1 och 2.

Kvarnberget 2 ägs av Familjebostäder, som också är planbeställare. Kvarnberget 2 ägs av Stockholms stad.

Bebyggelsen består av fyra lamellhus på fyra till fem våningar som byggdes 1970. Husen är sammanlänkade med en envåningslänga, som i planen föreslås byggas på till fyra våningar. En multihall, som sluter kvarteret, anläggs och på taket av hallen görs en gång som länkar samman lamellerna. I planförslaget ingår också att befintlig bebyggelse bevaras och rustas upp.

De två flyglarna som omfattas av detaljplanen inrymmer i dagsläget 72 bostäder.

Såhär ser bebyggelsen ut idag. Bild: Stockholms stad.

Såhär ser bebyggelsen ut idag. Bild: Stockholms stad.

Planen är framtagen av Ramböll på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Planbeställare är Familjebostäder. E.l.e Arkitekter har tagit fram illustrationsmaterial och studier över ombyggnationen.

Fram till den 19 april pågår ett samråd om förslaget.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev