torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Bostäder åter i topp

Publicerad: 18 mars 2013, 14:22

Bostadsfastigheter fortsätter att visa en konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011.

Ämnen i artikeln:

Christina Gustafsson

Totalavkastningen för bostäder enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011.

Avkastningen bestod dels av en direktavkastning på 3,0 procent, som är något högre än de senaste tre åren, och en positiv värdeförändring på 4,4 procent. Värdeförändringen har i sin tur påverkats positivt av både lägre avkastningskrav på bostadsfastigheter och stigande hyror.

Jämfört med andra fastighetstyper i Sverige hade bostäder återigen ett bra år med högre avkastning än för kontor-, butik-och industrifastigheter. Däremot hamnade avkastningen från direktägda bostadsfastigheter väsentligt under den för både aktier (MSCI Sweden) och fastighetsaktier (SIXREX), som hade en avkastning på 17-20 procent under 2012.

Obligationer i sin tur hade en betydligt svagare totalavkastning på 1,7 procent. Även på längre sikt ligger avkastningen på bostadsfastigheter mellan den för aktier och obligationer, vilket kan förväntas med hänsyn till risk förknippat med de olika placeringarna.

– Bostadsmarknaden fortsatte uppåt under 2012 och var den fastighetstyp som gav bäst avkastning till sina investerare. Den ökade direktavkastningen från 2,8 procent 2011 till 3,0 procent 2012 kan förklaras av både ökade hyror och sänkta driftskostnader. 2011började vi se en ökad nettoinvestering i bostäder och 2012 blev trenden ännu tydligare. Bostäders goda avkastning över åren gör att sektorn setts som en attraktiv investering, säger Christina Gustafsson, vd IPD Norden.

IPD Svenskt Bostadsindex visar avkastningen på hyresbostäder i Sverige och mäter avkastningen på både kommunägda och privatägda hyresfastigheter. Indexet baseras på över 3000 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 214 miljarder kronor och drygt 222 000 lägenheter. Hyrorna ligger i snitt på 1034 kr/kvm med driftskostnader på 651 kr/kvm. Under de senaste tio åren har totalavkastningen varit 7,6 procent årligen för bostadsfastigheter, vilket i reala termer ger 6,2 procent per år. Med en inflationstakt strax under noll blev 2012 i ett tioårsperspektiv ett bra år med en real avkastning på 7,6 procent.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande IPD

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev