onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Använd era verktyg för att bygga ett gott samhälle

Publicerad: 26 juni 2019, 11:51

Eva Nordström. Foto: SKB.

Det är, som tur är, ovanligt att läkare skriver ut medicin innan man ställt diagnos. På samma sätt behöver politiken definiera problemet, innan man börjar vidta åtgärder.

Ämnen i artikeln:

Eva NordströmSKB

I Finanspolitiska rådets rapport som publicerades förra veckan konstateras bland annat att man bör undvika att bygga bostadsområden med en ensidig inriktning av upplåtelseformer och istället sträva efter blandade bostadsformer. Vi på SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, håller med och finner frågan så viktig att vi vill göra några tydliga och konkreta inspel.

Bland annat vill vi rikta en tydlig uppmaning till kommunpolitikerna att använda sitt verktyg, planmonopolet, för att säkerställa att de nya bostadsområdena som planeras byggs rätt från början.

Det är ingen tvekan om att vi behöver bygga blandat, med olika upplåtelseformer i ett och samma område. Olika boendeformer passar olika personer i olika faser i livet. Vissa bor tillfälligt, andra bor mer permanent, vissa har egna pengar till en insats, andra kanske inte har ett fast jobb. Vi har helt enkelt olika livssituationer och förutsättningar. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis behöver bo på olika platser. Ett område som redan är ensidigt byggt är otroligt svårt, om inte omöjligt, att göra något åt. Låt oss därför göra rätt från början och bygga blandat så att människor med olika bakgrund och förutsättningar möts. Möten skapar förståelse, vidgar perspektiven, ger inspiration och stabilitet – det är grunden till ett gott samhälle, som är socialt hållbart på sikt.

Det är kommunerna som via planmonopolet bestämmer hur marken ska användas och bebyggas. Samtidigt har kommunen ett bostadsförsörjningsansvar som handlar om att skapa bostäder för alla. Det är i grunden viktigt att kommunerna har en tydlig vision om det samhälle som man vill ha och hur bostadsområdena ska vara sammansatta och inte överlämna det till bostadsaktörerna att själva bestämma. När väl det är på plats handlar det sedan om att fatta långsiktiga strategiska beslut för att på så sätt bygga ett gott samhälle och använda de verktyg man har i kommunen för att lyckas. Ställ sedan krav på oss bostadsaktörer, vi är gärna med och tar vårt samhällsansvar. Följ sedan upp och sätt viten om vi inte sköter oss och levererar det vi lovar.

När det sedan gäller bostadspolitiken så lappas och lagas det på olika håll för att komma tillrätta med problemen, utan någon större framgång. När man frågar runt bland såväl bostadsaktörer som politiker så får man många olika svar på vad som egentligen är problemet. Avsaknaden av en gemensam problemdefinition är stor. Det är ett av de stora grundproblemen. Det är, som tur är, ovanligt att läkare skriver ut medicin innan man ställt diagnos. På samma sätt behöver politiken definiera problemet, innan man börjar vidta åtgärder. Låt sedan de beslutade åtgärderna verka över tid. Stabila villkor är det som vi som bostadsaktörer önskar högst av allt.

Här följer sammanfattningsvis våra fem råd till stat och kommun:

Börja med att komma överens om problemdefinitionen. Vad är det för problem som ska lösas med bostadspolitik?
Forma politiken och åtgärderna utifrån problemdefinitionen. Ge stabila förutsättningar för bostadsaktörerna över tid. Blocköverskridande överenskommelser ger stabilitet.
Definiera i kommunen en tydlig vision om det samhälle som ni vill ha och använd sedan planmonopolet för att uppnå visionen– det ger både makt och möjlighet att skapa ett långsiktigt fungerande samhälle.
Blanda olika upplåtelseformer för att skapa en ökad mångfald av bostadsformer. Mångfald på bostadsmarknaden skapar mångfald i samhället.
Ställ krav på oss bostadsaktörer som går i linje med det samhälle ni vill bygga och sätt viten om vi inte levererar det vi lovar. Å slutligen- följ upp att det som lovats verkligen blir gjort, om inte, utkräv ansvar.

Eva Nordström
Vd, SKB

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev