Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Antar DP för 1 000 lägenheter

Publicerad: 10 november 2015, 09:57

White arkitekters förslag för området. Bild: White/Stockholms stad.

Stockholms kommunfullmäktige planerar att anta detaljplanen för 1 000 lägenheter på Årstafältet, som en första etapp av de 4 500 bostäder som ska byggas där.

Ämnen i artikeln:

ÅrstafältetWhite arkitekterStockholm

Stockholms kommunfullmäktige planerar att anta detaljplanen för 1 000 lägenheter på Årstafältet, som en första etapp av de 4 500 bostäder som ska byggas där.

Detaljplaneförslaget innehåller 1 000 lägenheter, varav 123 är studentlägenheter och 13 är stadsradhus. Det finns också lokaler och förskolor i förslaget.

Planen ersätter delar av detaljplanen från 2001, vars genomförandetid upphör i april 2016. ”Då gällande detaljplan antogs, kunde staden inte förutse den stora befolkningsökning som Stockholm står inför och som innebär att staden numera planerar för 140 000 nya bostäder till 2030”.

Enligt PBL får en detaljplan ändras under genomförandetiden om det behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses när planen gjordes.

Det aktuella planområdet omfattar den del av fältet som gränsar mot Valla gärde. Marken ägs av Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslutade vid deras senaste sammanträde att bordlägga ärendet till sammanträdet 30 november, då planen föreslås antas.

Redaktionen

Källa: Sammanträdesdokument Stockholms kommunfullmäktige

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev