onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

3 900 bostäder i Lunds nya stadsdel

Publicerad: 12 april 2019, 05:32

Byggnadsnämnden i Lund har godkänt programmet för Västerbro, stadens nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Totalt planeras upp till 3 900 nya bostäder när det centrumnära industriområdet omvandlas.

Ämnen i artikeln:

Lund

Området har fram till nu gått under namnet Öresundsvägens industriområde och har i princip inga bostäder. 25 fastighetsägare finns representerade i området, där kommunen främst äger gator och allmänna platser.

– Stadsutvecklingen i Västerbro sker i nära dialog med fastighetsägarna för att tillsammans vara proaktiva, använda våra olika perspektiv och kompetenser och skapa en bättre helhet. Vi ska skapa en helt ny stadsdel och även om kommunen inte äger marken är det självklart för oss att ta ansvar för både själva stadsbyggnadsprocessen och för resultatet – en stationsnära stadsdel till glädje för alla Lundabor, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

I och med antagandet av Västerbroprogrammet kan arbetet växlas upp och arbetet med nya detaljplaner påbörjas.

– Flera av de befintliga verksamheterna ska kunna stanna kvar i området, medan andra vill eller behöver omlokalisera sig. Ambitionen är att ta hand om samtliga på bästa sätt, säger Klas Svanberg (M), ordförande för byggnadsnämnden.

Det var under våren 2012 som man beslutade att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området. Planen, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2018, ligger fortsatt till grund för arbetet med Västerbro.

Dokumentet är ett underlag inför kommande detaljplaner, exploateringsavtal och andra frågor i projektområdet.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev