lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

160 000 bostäder i outnyttjade detaljplaner

Publicerad: 11 december 2018, 08:53

Spaden skulle kunna sättas i marken för 160 000 bostäder i gällande, men outnyttjade, detaljplaner i kommuner runt om i landet. Det visar en undersökning för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ämnen i artikeln:

SKR

– Kommunerna ser till att det finns mycket planlagd mark för företagen att bygga på. Det är bra. En god beredskap med detaljplaner gör det möjligt för marknaden att upprätthålla en hög och jämn byggtakt över tid, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Kommunerna arbetar oftast fram detaljplaner på mindre än två år. Men överklaganden gör att det vanligen tar längre tid innan planerna börjar gälla. Var fjärde detaljplan som kommunerna antar överklagas, enligt SKL:s undersökning.

– Mark- och miljödomstolarna behöver hantera överklagade detaljplaner snabbare än vad de gör i dag. En studie som Boverket gjort bland tre av fem domstolar visar att överprövningen i genomsnitt tar 142 dagar. Det är betydligt längre än vad det tog för länsstyrelserna som var första överprövande instans fram till 2016. När överprövningen drar ut på tiden, då fördyras och försenas bostadsbyggandet, säger Gunilla Glasare.

Marknadens intresse för att bygga bostäder har spridit sig till fler kommuner de senaste åren. Men i ett hundratal kommuner finns det fortfarande få eller inga aktörer som vill bygga trots att det är bostadsbrist, visar undersökningen.

– Ska det bli tillräckligt byggt på svaga marknader, då behöver staten vara med och lösa finansieringen. Det har lagts flera bra utredningsförslag på senare tid om hur staten kan hjälpa till, som bör genomföras. Det handlar till exempel om att införa statliga topplån till den som bygger, att låta fler som bygger få ta del av statens garantier mot kreditförluster och att betala ut investeringsstödet till nya hyresrätter i tidigare skeden, säger Gunilla Glasare.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev