torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

15 000 bostäder i plan i Malmö

Publicerad: 25 maj 2016, 05:59

Turning Torso i Malmö.

Förra året var bostadsbyggandet för första gången på länge i takt med befolkningsökningen i Malmö, och planberedskapen är enligt kommunen fortsatt hög. På kort sikt har kommunen 15 000 bostäder i detaljplaner.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsmarknaden i SydsverigeChrister LarssonMalmö

Förra året var bostadsbyggandet för första gången på länge i takt med befolkningsökningen i Malmö, och planberedskapen är enligt kommunen fortsatt hög. På kort sikt har kommunen 15 000 bostäder i redan färdiga och pågående detaljplaner.

Totalt byggstartades 2 200 bostäder och knappt 1 700 färdigställdes i Malmö förra året, samtidigt som staden växte med 4 500 invånare. Staden har dock fortsatt ett kraftigt underskott på bostäder: Ååen innan 2015 har det i genomsnitt byggts 1 400 bostäder i staden, samtidigt som invånarna ökat med i snitt 5 100 personer årligen.

Prognosen visar just nu att 1 800 bostäder kommer att bli klara under 2016.

– Om vi ska lyckas med de utmaningar som samhället står inför behöver bransch, kommuner och staten anpassa sina roller och verktyg och trimma dem utifrån en annan verklighet än vi hade för bara ett år sedan. Det är inte en faktor som avgör om vi lyckas utan vi behöver skruva på flera samtidigt: stadens processer, bostadsfinansiering, stimulera efterfrågan och betalningsförmågan, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Målet: 2500 bostäder om året
Under 2015 anmäldes i Stadsbyggnadsnämnden detaljplaner för 2 800 nya bostäder. Det pågår detaljplaner för närmare 7 000 bostäder, varav en tredjedel är på kommunal mark. Förutom dessa finns  8000 bostäder i klara detaljplaner som är under utbyggnad.

Ser man till befolkningsökningen behövs det mellan 2 1000 till 2 300 nya bostäder om året. För att möta behovet har målsättningen stigit från 2 000 till 2 500 bostäder i nya detaljplaner årligen.

Under våren 2016 har arbetet med en revidering av översiktsplanen påbörjats. Samtidigt tas nya bostadspolitiska mål fram tillsammans med en handlingsplan för bostadsförsörjningen.

– Grundprinciperna i gällande översiktsplan ligger fast; staden ska växa inåt och byggas grön, tät och blandad. Skillnaden är att staden behöver byggas ut i snabbare takt. I översynen tar vi också höjd för en fortsatt kraftig befolkningstillväxt, säger Christer Larsson.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev