Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Sveriges finansiella system välrustat för en kris

Publicerad: 5 februari 2013, 15:52

Kullager är för många synonymt med Sverige och en extremt viktig exportprodukt. Foto: SKF

Även om den svenska ekonomin har gått som tåget, jämfört med andra ekonomier, de senaste åren kan man även argumentera för att den ekonomiska utvecklingen har kännetecknats av en kräftgång. Nu finns det tecken på att konjunkturen håller på att vända nedåt.

Ämnen i artikeln:

Gunnar Wetterberg

Även om den svenska ekonomin har gått som tåget, jämfört med andra ekonomier, de senaste åren kan man även argumentera för att den ekonomiska utvecklingen har kännetecknats av en kräftgång. Nu finns det tecken på att konjunkturen håller på att vända nedåt.

Risken för en finansiell härdsmälta i Sverige är liten, även om landet skulle drabbas av en allvarlig konjunkturnedgång. Det menar Svenskt näringslivs chefsekonom Stefan Fölster. Han påpekar att svenska banker, företag och hushåll har lärt sig av tidigare kriser. Många har byggt upp reserver och är därför mycket bättre rustade nu än tidigare för att övervintra kriser, poängterar Stefan Fölster och får medhåll av Saco:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg som betonar att svenska banker är betydligt bättre rustade nu än inför 1990-talskrisen och antagligen bättre än inför Lehman-krisen 2008. Exponeringen mot utlandet utgör dock fortfarande ett problem menar Gunnar Wetterberg.
– Det största orosmolnet är om något EU-land får problem som leder till en misstro mellan bankerna av det slag som följde på Lehman-kraschen, säger han med betoning på mellan.

Sverige är en förhållandevis liten och mycket öppen ekonomi samtidigt som man är en mycket exportberoende ekonomi. Kombinerat gör det att ekonomin är mycket sårbar mot externa faktorer som exempelvis skarpa konjunktursvängningar i länder som importerar svenska varor. Bland dessa finns ett antal länder i eurozonen och enligt Stefan Fölster har den svenska exportindustrin redan drabbats hårt av den utdragna lågkonjunkturen i den krisande eurozonen.
– Även vanligtvis optimistiska prognosmakare talar nu om en mycket svag återhämtning under 2013. I bästa fall kan Sverige haka på Tyskland och från 2014 exportera mer till BRIC-länderna. I medelhavsländerna lär däremot krisen fortsätta under flera år, säger han.

Känslig för exportneddragningar
De så kallade BRIC-länderna Stefan Fölster hänvisar till är Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, det vill säga de länder som anses vara världsekonomins största tillväxtmotorer. Ibland inkluderas även Indonesien och Sydafrika i denna grupp och då brukar man prata om BRIICS.

– Om något av de europeiska krisländerna avviker från reformvägen så kan det utlösa nya vågor av finansiell turbulens, uppskjutna investeringsplaner och fallande industriexport. Det blir i så fall även ny fart på varselvågen. Svenska konsumenter reagerar normalt starkt på varsel och drar ner konsumtionen. På det sättet är hela den svenska ekonomin mycket känslig för exportneddragningar, tillägger Stefan Fölster.

Gunnar Wetterberg förklarar att återverkningarna genom minskad sysselsättning är redan i sig besvärliga, även om han anser att det kan lindras ifall de förslag om korttidsarbete som lagts fram blir verklighet.
– Minst lika viktiga kan de psykologiska effekterna bli, om den växande arbetslösheten gör större delar av befolkningen orolig och leder till ett ökat sparande och minskande efterfrågan på hemmamarknaden.

Vidare poängterar han att även om EU-länderna är så viktiga för svensk industri att en lång svacka i eurozonen skapar problem för Sveriges ekonomi så har flera av de stora exportföretagen lyckats bra på marknader utanför eurozonen.

– Det största hotet är snarare att något av EU-länderna råkar riktigt illa ut, med konsekvenser för bankväsendet och därmed för kreditgivningen och investeringarna, förklarar Gunnar Wetterberg.

I det kommande numret av Fastighetsnytt tar vi temperaturen på den svenska ekonomin. Fastighetsnytt nummer 2/2013 kommer ut fredagen den 15 februari.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev