torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Makroekonomi

Stora aktörerna eniga om räntehöjning på torsdag

Publicerad: 19 september 2023, 08:37

De stora aktörerna på den svenska räntemarknaden är eniga om att Riksbanken kommer att höja styrräntan med ytterligare 25 punkter, till 4,00 procent, på torsdag. Men meningarna går isär om ränteutvecklingen efter det.

Ämnen i artikeln:

SvepetRiksbankenSEBInflationReporäntan

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Det framgår av SEB:s återkommande undersökning bland de stora investerarna, enligt ett kundbrev.

Inför Riksbankens nästkommande penningpolitiska möte, i november, väntar en liten majoritet, 52 procent, av aktörerna på räntemarknaden att styrräntan kommer att lämnas oförändrad medan övriga räknar med en ny höjning med 25 punkter.

Läs mer: Rosengren: "Riksbanken har tryckt ut pengar så förbannat"

Förväntningsbilden spretar betydligt mer om ränteutsikterna för 2024; prognosintervallet för styrräntan i slutet av 2024 är 2,75-5,00 procent men medianprognosen är att styrräntan kommer att sänkas med 2*25 punkter under andra halvåret 2024, till 3,50 procent.

Beträffande Riksbankens nya räntebana är medianprognosen att den kommer att indikera en räntetopp på 4,14 procent, men även här går meningarna ganska brett isär: Vissa tror att räntebanan kommer att signalera att 4,00 procent är toppen medan vissa tror att den kommer att signalera en hög sannolikhet för ytterligare räntehöjningar i november och i början av nästa år.

En majoritet av aktörerna, 67 procent, tror vidare att Riksbanken kommer att hålla fast vid nuvarande takt i försäljningarna av statsobligationer, det vill säga 5 miljarder kronor per månad (från och med i september). Övriga 33 procent tror dock att försäljningstakten kommer att utökas, antingen nu eller i november. Enligt medianprognosen väntas försäljningstakten öka till 7 miljarder kronor per månad.

Läs mer: Experterna: Så blir fastighetshösten 2023

Sedan i april har SEB:s enkät också inkluderat frågor om vad Riksbanken kan göra för att stärka den svenska kronans växelkurs. Enligt svaren i september anser en majoritet att höjda räntor skulle vara den mest effektiva åtgärden.

Jämfört med svaren i juni är det nu något fler som tror att valutainterventioner skulle kunna stärka kronan. Samtidigt är det något färre som tror att utökade obligationsförsäljningar eller verbala interventioner kan hjälpa.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev