fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Makroekonomi

Räntan ligger kvar – KPIF ny målvariabel

Publicerad: 7 september 2017, 06:20

Riksbanken. Foto: Sverrir Thór.

Som väntat valde Riksbankens direktion att inte röra reporäntan och den ligger med andra ord oförändrad på -0,5 procent tills vidare.

Ämnen i artikeln:

KPIFRiksbanken

Som väntat valde Riksbankens direktion att inte röra reporäntan och den ligger med andra ord oförändrad på -0,5 procent tills vidare. Banken bedömer att konjunkturen behöver fortsatt stöd av en expansiv penningpolitik och konstaterar att trots oväntat höga inflationssiffror under sommaren så har kostnadstrycket i ekonomin utvecklats svagt i år och konjunkturen har inte satt avtryck i prisutvecklingen i ekonomin. Riksbanken ändrar inte sin prognos för när räntan börjar höjas, det beräknas ske i mitten av 2018.

Stödköp av statsobligationer fortsätter enligt plan och vid årets slut räknar man med att ha köpt obligationer för 290 miljarder kronor, enligt Riksbankens pressmeddelande.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen,” skriver Riksbanken.

Riksbankens direktion har även beslutat att man nu formellt byter målvariabel för penningpolitiken från KPI till KPIF, alltså konsumentprisindex med fast ränta. Det innebär ingen praktisk förändring då Riksbanken använt KPIF som målvariabel i en längre tid. Vidare väljer man att återigen införa ett variationsband, liknande det toleransintervall som fanns förr i tiden, om 1-3 procent. Det innebär inte att man avviker från inflationsmålet men man vill illustrera att penningpolitiken inte kan detaljstyra inflationen som normalt varierar kring målet.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev