Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Ny rapport: Fem trender på fastighetsmarknaden efter covid-19

Ny rapport: Fem trender på fastighetsmarknaden efter covid-19

Newsec pekar ut fem tydliga rörelser på den nordiska fastighetsmarknaden i spåren av coronakrisen. Bland annat har samhällsfastigheter blivit ett topp tre-segment över hela Norden.

Publicerad: 16 september 2020, 13:02

Ämnen i artikeln:

FinlandNorgeDanmarkNewsec

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet. Foto: Newsec, Mostphotos

Innehåll

Det har sagts upprepade gånger sedan pandemin slog till mot Sverige och världen, att den fungerat som en katalysator när det gäller att ställa om arbetslivet och våra levnadsmönster.

Det här är utgångspunkten när Newsec sammanfattar läget på den nordiska fastighetsmarknaden hösten 2020 i rapporten Newsec Property Outlook.

Förändringar i BNP första halvan av 2020

(preliminära siffror)

Sweden -8,3 procent

Norway -8,3

Denmark -9,3

Finland -5,0

Eurozonen -15,3

Källa: Newsec Property Outlook

Ekonomen Klas Eklund slår fast redan i förordet att han hade väldigt fel i den förutsägelse han gav sig på i februari i år när förra rapporten presenterades:

”Det här kommer att slå hårt mot den kinesiska tillväxten under första halvan av 2020 och flera grannländer kommer också att påverkas i hög grad, men direkta effekter på Europa och USA kommer att vara små”.

Läs även: Klas Eklund: Så slår coronakrisen mot fastighetsbranschen

Så blev det inte. Coronakrisen har i allra högsta grad påverkat både svensk ekonomi och fastighetsmarknad.

Newsec pekar ut fem tydliga trender som coronakrisen satt i gång.

1. Samhällsfastigheter topp tre i alla nordiska länder inom fem år

För 20 år sedan stod skolor, förskolor och vård- och omsorgsfastigheter för endast en procent av den totala transaktionsvolymen i Sverige och kontor för 53 procent. Liknande fördelning gällde för övriga Norden och Baltikum. 2019 stod segmentet för 14 procent och i år har det ökat ytterligare. Newsecs prognos för 2020 är att samhällsfastigheter kommer att utgöra hela 20 procent, en femtedel, av transaktionsvolymen. 

Även om vård- och omsorgsboende hamnat i skottgluggen under pandemin så kommer gruppen ”äldre äldre” att öka kraftigt kommande årtionde i både Norden och Baltikum. Även behovet av skolor och förskolor är fortsatt stort. Sett till den demografiska utvecklingen framstår segmentet som ett av de säkrare för investerare, särskilt i Sverige och Norge där privata ägare av samhällsfastigheter inte är ovanligt.

Läs även: Fortsatt klokt att investera i samhällsfastigheter

2. Flexibla ytor och hyresavtal ny standard

Det utbredda hemmajobbandet i kombination med en vilja från många företag att krympa hyreskostnader har gjort att kontorsmarknaden står inför ett skifte mot kortare kontrakt och mer flexibla ytor och coworking. Enligt en undersökning som Newsec gjort bland företag i Norden och Baltikum uppger hela 44 procent att de kommer att behöva färre kvadratmeter per anställd framöver.

Även om den rörelsen pågått sedan 1950-talet så har covid-19 gett den mer fart och Newsec spår att hyresavtal på 3-5 år kommer att bli vanligare inom alla segment, även inom handeln. 

Läs även: Hufvudstaden näst på tur med coworking – öppnar nytt mitt i Stockholm

3. Mellanstora städer får ett uppsving

När det inte är lika viktigt att vara på kontoret fem dagar i veckan väntas ett uppsving för mellanstora städer inom en tioårsperiod. Och ju fler människor som söker sig utanför storstäderna, desto fler investeringar i fastighetsmarknaden följer i deras fotspår. Newsec spår även ett uppsving för välutrustade småstäder på pendlingsavstånd från större städer där tjänstepersoner kan leva gott och ändå åka in till kontoret i storstan ett par gånger i veckan utan problem. I Sverige gäller detta i synnerhet städer i Mälardalen.

Läs även: Fem experter: Norden har fler internationella investerare att vänta i spåren av corona

4. Logistik- och externhandelsområden flyter ihop

Logistikfastigheter fortsätter att dra investerare till sig i takt med att e-handeln ökar, samtidigt brottas den fysiska handeln med vikande försäljning. En utveckling som förstärkts av covid-19. 

I takt med att kraven på hållbarhet ökar och investeringarna i logistik fortsätter ser Newsec en utveckling framför sig där retail och logistik på cirka fem års sikt växer ihop till ett segment, med start i samgåenden mellan externhandelsområden och logistikaktörer.

På sikt spås även placemaking inom handeln öka där Newsec ser framför sig att större butiker kompletteras med pooler, trädgårdar och padelbanor för att kunna erbjuda en större köpupplevelse och för att svara mot kundernas etablerade vana att handla bekvämt.

5. Fastigheter kvarstår som ohotat investeringsobjekt 

Newsec kan även konstatera att den starka trenden med mer kapital till fastigheter håller i sig. De största pensionsbolagen i Norden och Baltikum fortsätter att öka sina allokeringar till fastighetsinvesteringar, från ett genomsnitt om sex procent 2005 till 12 procent 2020.

– Under en längre tid har fastigheter varit det säkra långsiktiga investeringsalternativet för kapital som söker avkastning och coronapandemin har påvisat detta ytterligare. Samtidigt som aktiemarknaden har varit mycket volatil under våren har investeringar i fastigheter förblivit stabila, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet, i en kommentar.

Läs även: Försiktigt optimistiska investerare inför hösten

 

Transaktionsvolymen under första halvan av 2020

• Transaktionsvolymen på den nordiska och baltiska fastighetsmarknaden uppgick det första halvåret 2020 till sammanlagt 15,9 miljarder euro, vilket är 10 procent svagare än det historiska snittet. 

• Newsec konstaterar i rapporten att transaktionsvolymen framförallt drivs av den svenska marknaden som har utgjort nästan 50 procent av hela den nordiska transaktionsvolymen under första halvåret 2020 och 60 procent under andra kvartalet.

 

Andreas Jennische

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev