Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Ny konjunktursvacka väntar

Publicerad: 29 augusti 2012, 12:13

Svensk ekonomi har utvecklats starkt de senaste kvartalen. Men enligt Konjunkturinstitutets (KI) prognos försvagas nu tillväxten och en återhämtning på arbetsmarknaden dröjer.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutet

Den svenska ekonomin har hittills visat motståndskraft. Medan många länder visar svag tillväxt var BNP-tillväxten i Sverige under andra kvartalet 1,4 procent jämfört med kvartalet innan. Men den underliggande utvecklingen är inte lika stark som BNP-siffrorna visar. Enligt KI beräknas BNP för helåret 2012 öka med måttliga 1,3 procent.

Den svaga utvecklingen i omvärlden tillsammans med förstärkningen av kronan innebär att svensk konjunkturåterhämtning får jämförelsevis liten draghjälp från exporten. Tillväxten kommer därför i större utsträckning att drivas av inhemsk efterfrågan, vilket också har varit fallet de senaste åren. KI bedömer att Regeringen bedriver en expansiv finanspolitik 2013. Åren därefter stramas finanspolitiken åt något för att överskottsmålet ska uppnås.

Tillväxten 2012 och 2013 är för svag för att arbetsmarknadsläget ska förbättras. Istället stiger arbetslösheten till närmare 8 procent i slutet av 2013 för att därefter minska. Det svaga konjunkturläget och förstärkningen av kronan håller tillbaka inflationstrycket. För att skynda på återhämtningen och komma närmare inflationsmålet behöver därför penningpolitiken, enligt KI, vara expansiv under lång tid. I prognosen sänks reporäntan till 1 procent före årsskiftet.
Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev