Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Långsam återhämtning inleds i höst

Publicerad: 20 juni 2013, 10:19

Den ekonomiska tillväxten i Sverige var tillfälligt hög första kvartalet. Men än så länge räcker varken omvärldens eller inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutet

Förtroendet hos företag och hushåll stiger, men långsamt och från låga nivåer. Därför, menar Konjunkturinstitutet, inleds återhämtningen först till hösten och konjunkturell balans dröjer till 2017.
BNP växte överraskande starkt i Sverige första kvartalet. Men den underliggande efterfrågan var svag. Både export och investeringar föll, och en stor del av produktionsökningen resulterade i, delvis ofrivilligt, lageruppbyggnad i företagen. Att hushållens konsumtion ökade relativt snabbt berodde bland annat på hög energikonsumtion under den kalla vintern.

Förtroendeindikatorer från exempelvis Konjunkturbarometern och inköpschefsindex ligger på nivåer som indikerar svagare tillväxt än normalt. BNP beräknas ligga still andra kvartalet, framför allt beroende på att företagen har ett behov av att dra ner sina lager.

Dessutom rapporterar företagen, inom främst industrin, om lägre investeringar framöver. Först till hösten väntas efterfrågetillväxten bli så stark att en återhämtning i svensk ekonomi påbörjas.

Hushållen har goda möjligheter att konsumera med stigande real disponibel inkomst, historiskt hög sparkvot och betydande förmögenhet. Och hushållens konsumtion är en viktig drivkraft i efterfrågan, framför allt i år.

Riksbanken rör inte reporäntan
Arbetslösheten har stigit det senaste året och är nu över 8 procent. I årets avtalsrörelse har nu en majoritet av de sysselsatta fått nya centrala avtal. Resultatet väntas sammanlagt ge en löneökningstakt i hela ekonomin på i genomsnitt 2,8 procent per år 2013 – 2015. De ingångna avtalen bäddar därmed för ett lågt inflationstryck kommande år.

Konjunkturinstitutet bedömer därför att reporäntan inte sänks i juli. Samtidigt ligger inflationen betydligt under målet och arbetslösheten är hög. Konjunkturinstitutet anser därför att det är motiverat att sänka reporäntan ytterligare redan i sommar.

Finanspolitiken är expansiv i år
Finanspolitiken i Konjunkturinstitutets prognos innefattar 25 miljarder i år och 20 miljarder nästa år i ofinansierade åtgärder.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev