Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Konjunkturinstitutet: Lågkonjunkturen fördjupas

Publicerad: 19 december 2012, 12:36

Fotograf: Peter Nerström

Enligt Konjunkturinstitutets nya prognos inleds nästa år svagt och arbetslösheten fortsätter att stiga. Först i slutet av 2013 påbörjas en återhämtning. Arbetslösheten förväntas stiga ytterligare och nå cirka 8,5 procent 2014.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutet

Under de första tre kvartalen 2012 klarade sig Sverige bättre än euroområdet. BNP-tillväxten har i genomsnitt varit strax över 0,6 procent per kvartal, medan BNP har fallit i euroområdet de senaste fyra kvartalen.

Den jämförelsevis starka tillväxten i Sverige under tredje kvartalet var dock tillfällig, enligt Konjunkturinstitutet, och berodde bland annat på att offentlig konsumtion ökade och att företagen byggde upp sina lager. Företagen kommer att börja minska sina lager redan fjärde kvartalet.

Under hösten har flera framåtblickande indikatorer, som Inköpschefsindex och Barometerindikatorn, sjunkit till låga nivåer. Det förebådar en sämre tillväxt i svensk ekonomin. Bedömningen är att BNP faller med 0,5 procent under fjärde kvartalet i år och ökar sedan med blygsamma 0,1 procent första kvartalet nästa år. Först i slutet på 2013 når tillväxten upp till nivåer som innebär att en återhämtning påbörjas. Därefter tar det lång tid innan svensk ekonomi åter är i balans.

Arbetslösheten fortsätter att stiga
Den minskade efterfrågan från både hushåll och företag försvagar arbetsmarknaden. Sysselsättningen, som ökat sedan slutet på 2009, väntas bli oförändrad fjärde kvartalet i år för att sedan minska något nästa år.

Arbetslösheten förväntas stiga ytterligare och nå cirka 8,5 procent 2014 enligt Konjunkturinstitutets prognos

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev