Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Konjunkturen bättre än sitt rykte

Publicerad: 17 februari 2012, 09:02

Peter Malmqvist

Det senaste halvårets börs- och ränteoro har fått de flesta bedömare att prognostisera en global lågkonjunktur. Det syns inte i statistiken. De flesta viktiga marknader utvecklas bra, men Medelhavet är en kriszon.


Ämnen i artikeln:

Peter Malmqvist

I min förra analys här i Fastighetsnytt analyserade jag eurokrisen. Slutsatsen var att omfördelningar av obligationsportföljer i bankerna, tvingat upp räntorna i Spanien och Italien, men att detta var ett övergående skede. Sedan dess har obligationsräntorna fallit markant, men de är fortsatt höga, kring 5 procent i Spanien och kring 6 i Italien. Å andra sidan har statsräntorna i de flesta övriga länder stannat kvar på extremt låga nivåer, exempelvis i Sverige, men även i Tyskland, USA, Storbritannien och i många andra länder. Den stora frågan för konjunkturen är om de rekordlåga räntorna i vissa länder, kan uppväga de höga kring Medel­havet.

Hittills ser det bra ut. Min globala tillväxtindikator har nu legat relativt stabilt sedan april, kring tre procent, vilket är bra i ett historiskt perspektiv. Indikatorn är en sammanvägning av tillväxten för industriproduktion, detaljhandelsförsäljning och bilförsäljning för världens åtta största länder. Indikatorn nådde en extrem topp på 10 procent sommaren 2010, varefter den föll till 2,8 procent i april 2011. Då påverkades indikatorn av den japanska katastrofen. Sedan dess har Japan vänt upp, samtidigt som USA fortsätter att ha en god tillväxt. Kina ångar på, trots många varningsrop de senaste månaderna, medan däremot indikatorn för de fem största länderna i Europa har vänt ner. Europa är dock splittrat. Tyskland går utmärkt, medan Spanien och Italien är mycket svaga. Mellan dessa finns Frankrike, som utvecklas ganska väl, medan Storbritannien är överraskande svagt.

Industriproduktionen stark
Granskar vi delarna i tillväxtindikatorn kan konstateras att tillväxten i den globala industriproduktionen är hög, kring 4 procent och den har de senaste sex månaderna legat relativt stabilt. USA visar en stabil tillväxt kring 3,5 procent, medan Europa har dämpats och ligger kring 2,0 procent. Även här är Tyskland mycket starkt, medan Spanien och Italien utvecklas svagt. Japan har återtagit det mesta av fallet efter katastroferna och ligger nu på samma produktionsnivå som för ett år sedan. Kina ligger på en tillväxt på drygt 13 procent och visar inga tecken på att försvagas.

Tillväxten i den globala detaljhandeln har också utvecklats bra. Det senaste halvåret har den legat kring 3,5 procent i årstakt. Toppen nåddes för ett år sedan på historiskt höga 6,3 procent. Det är framförallt Japan som försvagats efter katastrofen, samtidigt som Spanien och Italien visar fallande försäljning. Däremot har Kina en fortsatt extremt stark utveckling kring 11 procent, medan USA ligger bra till med kring fyra procents tillväxt. Tyskland och Frankrike utvecklas också förhållandevis bra, kring 2 procent, medan britterna har nolltillväxt.

Bilförsäljningen svag
Indikatorns tredje faktor är bilförsäljningen. Globalt är den relativt svag, men har förbättrats under det senaste halvåret. Det säljs 1,0 procent färre bilar än för ett år sedan, efter en tillväxttopp på hela 17 procent ett år tidigare. USA utvecklats dock starkt, med en stabil tillväxt kring 10 procent. Europa drabbades av en nedgång när statssubventionerna i många länder togs bort, men det senaste halvåret har dock trenden förbättrats, även om försäljningen fortfarande är något lägre än för ett år sedan. Spridningen mellan länderna är dock stor. Tyskland säljer mer bilar än för ett år sedan, liksom Frankrike. Däremot utvecklas Spanien och Italien mycket svagt, medan Storbritannien har ungefär nolltillväxt. Japan har varit svagt efter katastroferna, men har förbättrats de senaste månaderna, samtidigt som Kina visar en tillväxt på endast 5 procent, efter att ha dubblat försäljningen ett år tidigare.

Ytterligare en viktig indikator är inköpschefernas index. När det amerikanska indexet föll i somras startade börsnedgången. Det amerikanska indexet har emellertid vänt upp, vilket även gäller för min globala sammanvägning. USA och Japan ligger bäst till, medan Storbritannien, Tyskland och Frankrike indikerar viss tillväxt. Indexet för Italien och Spanien visar dock fortsatt svag industriutveckling.

Inflationen fortsatt hög, men räntorna rekordlåga
Slutligen något om inflation och räntor. Den sammanvägda inflationstakten i mina bevakade länder (exklusive Kina) ligger på 2,3 procent i en svagt fallande trend. Samtidigt ligger den genomsnittliga räntenivån för statspapper på bara 1,2 procent. De låga räntorna anförs ofta som argument för att konjunkturen skulle vara på väg ner, vilket skapar förväntningar om fallande inflation. I USA har inflationen gått ner från 3,9 till 3,4 procent under fyra månader, men i Europas största länder ligger den relativt oförändrad på i genomsnitt 3,0 procent. I Japan har inflationen dock backat markant de senaste månaderna, delvis som en effekt av förstärkningen av den japanska yenen (som drar ner importpriserna). Ändå är den sammanlagda bilden att inflationen är hög, samtidigt som råvarupriserna nu börjat stiga efter ungefär ett års nedgång. Dagens rekordlåga statsräntor kan därför inte löpa parallellt med dagens inflationstakt någon längre tid. Min bedömning är att obligationsräntorna kommer att stiga.

Slutsatsen blir en väsentligt mer positiv bild av världskonjunkturen än den du läser om på andra håll. USA, Kina och Norra Europa har en överraskande stark utveckling. Japan kravlar sig tillbaka, medan Sydostasien och Australien gynnas av Kinas styrka. Därtill borde Brasilien och Kanada fortsätta att utvecklas väl, eftersom USA:s utveckling är god. Den som inte prognostiserar en kollaps i euron, borde därför vara ganska positiv till konjunkturen.

Peter Malmqvist
Fristående finansanalytiker

Krönika ur Fastighetsnytt nummer 1, 2012

Ämnen i artikeln:

Peter Malmqvist

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.