onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Makroekonomi

Klart med nytt Byggavtal – det här har parterna kommit överens om

Publicerad: 5 maj 2023, 11:14

Johan Lindholms Byggnads och Mats Åkerlinds Byggföretagen har gått i mål med förhandlingarna om det nya Byggavtalet.

Foto: Nicklas Thegerström

Byggnads och Byggföretagen har enats om ett nytt Byggavtal. Bland annat innehåller avtalet löneökningar på 7,4 procent över två år och en ny partsgemensam kontrollfunktion mot arbetslivskriminalitet.

Ämnen i artikeln:

SvepetByggnadsByggföretagen

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@bonniernews.se


Det skriver Byggnads och Byggföretagen i pressmeddelanden på fredagen.

Avtalet som tecknats mellan parterna har en längd på 24 månader och ger en löneökning på 7,4 procent fram till 30 april 2025. För en genomsnittlig byggnadsarbetarlön ger det en löneökning på 2 800 kronor över två år. Avtalet omfattar cirka 64 000 anställda inom bygg- och anläggningsbranschen.

Läs också: Krisläge bäddar för konfliktfylld avtalsrörelse

Avtalet innehåller också en partsgemensam kontrollfunktion för byggbranschen som fått namnet Svensk byggkontroll. Som en del i den överenskommelsen kommer Byggnads anställda och förtroendevalda specialutbildas för att kunna kontrollera företag och underentreprenörer.

– Byggföretagen har hela tiden varit beredda att diskutera åtgärder för att skapa en sund konkurrens. Snedvriden konkurrens till följd av brottslig verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen, i en kommentar.

Det här innebär avtalet

• Avtalslängden gäller för perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025.

• Löneökningar enligt märket på 7,4 %, delad i två perioder:
Period 1: För perioden 1 maj 2023 till den 30 april 2024 höjs lönen med 4,0 %
Höjning utgående lön med 8,48 kr/tim.
Grundlön höjs till 181,50 kr/tim alt 31 581/mån kr.
Period 2: För perioden den 1 maj 2024 till den 30 april 2025 höjs lönen med 3,3 %
Höjning utgående lön med 7,06 kr/tim.
Grundlön höjs till 188,50 kr/tim alt 32 799 kr/mån.

• Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,2 % procent under avtalsperioden även för de under 25 år.

• Tillskapande av Svensk Byggkontroll som effektivt ska kontrollera fuskande företag och säkerställa rättvis konkurrens.

• Ökad möjlighet för fackligt förtroendevalda att på betald facklig tid kontrollera att det egna företagets underentreprenörer följer kollektivavtalet.

• Reseersättningen vid dagliga resor höjs till 25 kr för alla, även de som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler.

• Om arbetsgivaren vill betala lönetillägg till vissa arbetstagare så måste överenskommelse om detta träffas med MB-grupp eller Byggnads region.

• Avtalet tydliggörs för att säkerställa att utländska arbetstagare har rätt till traktamente.
Om det finns både kvinnor och män på arbetsplatsen ska det finnas skilda omklädningsrum. Från och med 2029 ska alla duschar på arbetsplatsen ska vara avskilda och låsbara.

• Förskjutning av tiderna för OB-ersättning.

• Ökad möjlighet för arbetsgivaren att lägga ut arbetstid på vardagar.

•Föräldralediga ska ha rätt att spara intjänad arbetstidsförkortning och ta ut den efter föräldraledigheten.

• Tydliggörande i avtalet avseende lön för logistikarbetare, rivning, sanering och demontering samt för förrådsarbetare.

• Överenskommelse gällande när en arbetstagare som saknar yrkesbevis ska få full lön (6-årsregeln).

• Tillsynsavgift för hängavtalsbundna företag som ska användas för att kontrollera att företagen följer kollektivavtalet.

• Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2023–2025:
Utreda möjligheten att införa obligatoriskt krav på samordningsnummer.
Skyddsombudens roll och funktion.

Källa: Byggnads

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev