fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Makroekonomi

KI: ”Utsikterna har försämrats – inflationen är ett fortsatt sorgebarn”

Publicerad: 10 augusti 2022, 08:47

Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl presenterar Konjunkturinstitutets prognos över konjunkturläget under en pressträff i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den svenska tillväxten har än så länge hållits uppe väl, men den höga inflationen tar ut sin rätt. Ytterligare en osäkerhet är en eventuellt större nedgång på bostadsmarknaden. Det sa Konjunkturinstitutet vid en pressträff på onsdagen.

Ämnen i artikeln:

Konjunkturinstitutet

ND


BNP kommer att växa långsammare framöver och Sverige går in i en lågkonjunktur med något stigande arbetslöshet, sa prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl vid pressträffen.

– Konjunkturutsikterna har försämrats under sommaren. De höga energipriserna pressar de svenska konsumenterna. Den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur. Inflationen är ett fortsatt sorgebarn.

Hushållens konfidensindikator ligger på en rekordlåg nivå, vilket enligt KI troligen främst handlar om just den höga inflationen, liksom stigande räntor.

Läs även: Nya siffror: Bopriser fortsätter rasa – ”Stockholm sticker ut”

Stigande energi- och livsmedelspriser får inflationen att fortsätta upp i höst, för att toppa på nära 10 procent vid årsskiftet. Under 2023 vänder dock inflationen ned igen och KPIF exklusive energi väntas vara nere på 2 procent i slutet av 2023.

– Den höga inflationen har ändå gjort avtryck på inflationsförväntningarna. De har stigit, även på längre sikt.  

Detta får Riksbanken att fortsätta höja räntan, med 75 punkter i september och sedan 50 punkter i november, så att styrräntan är 2 procent i slutet av året. Den ligger sedan kvar där under nästa år.

Ytterligare en dålig nyhet för svensk ekonomi är en vikande konjunktur i omvärlden, som kommer att påverka svensk exportindustri negativt, även om exporten väntas bidra positivt till BNP-tillväxten i år.

Läs även: SCB: Så utvecklades marknaden i juni

Arbetsmarknaden har däremot fortsatt att utvecklas starkt i år, med färre inskrivna arbetslösa än före pandemin. Även en fortsatt god sysselsättningsgrad väntas i närtid.

– Men den snabba inbromsningen i BNP-utvecklingen kommer successivt att påverka arbetsmarknaden. Arbetslösheten bottnar i år och kommer att stiga något nästa år. Vi tror på en högre arbetslöshet än vi gjorde i vår senaste prognos i juni.

Prognosen omgärdas av betydande nedåtrisker, särskilt för inflationen och ryska gasleveranser till Europa. Att frågan om elpriskompensation nu uppstår är naturligt, men man måste väga kompensation mot klimatmål och vikten av fungerande prissignaler, sa Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.

Han sa att det är naturligt att det uppstår önskemål om kompensation, när elpriserna stigit som de gjort. Samtidigt måste man komma ihåg att Sverige har höga ambitioner på klimatområdet, som gör att priset på koldioxid kommer att behöva stiga trendmässigt framöver.

– Det gör att kompensation måste vara kortvarig. Det är också viktigt att prissignalerna får slå igenom. Men hur man väger fördelning mot effektivitet och klimat är en fråga för politiker.

Hans medskick är dock att ju mer riktad kompensationen kan vara desto bättre.

– Kompensationer kan vara svåra att avsluta.

Det finns också stor osäkerhet om centralbankernas balansgång, så att de inte tar i för mycket eller för lite för att få ned inflationen. Ytterligare en osäkerhet är en eventuellt större nedgång på den svenska bostadsmarknaden.

I ett sämre läge gör de starka statsfinanserna att det fortsatt finns goda möjligheter att stötta konjunkturen, påpekade Ylva Hedén Westerdahl. En viss expansiv finanspolitik är förenlig med att inflationen sjunker tillbaka nästa år.

– I vår bedömning ser vi inte att Riksbanken måste höja för att mota en expansiv finanspolitik, sa hon.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev