fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Makroekonomi

Erik Thedéen kopplar inte ihop svag krona med fastighetsoro

Publicerad: 10 juli 2023, 08:35

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen.

Foto: Fi, Mattias de Frumerie

Riksbankschefen Erik Thedéen utesluter inte att Riksbanken kan behöva höja styrräntan mer än det som ligger i räntebanan. Han kopplar däremot inte ihop den oväntade kronoförsvagningen med fastighetsoro.

Ämnen i artikeln:

RiksbankenInflation

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Förra veckan nådde kronan sin lägsta nivå och det finns flera hypoteser om vad som ligger bakom deprecieringen.

– Jag är inte övertygad att de förklaringar som lyfts fram under senare tid, som har att göra med oro kring svenska fastighetsbolag, är troliga, säger Erik Thedéen enligt det senaste riksbanksprotokollet.

Läs även: Riksbankschefen om SBB: "Vi följer utvecklingen väldigt noga"

Faktum är att även andra mindre valutor som den norska kronan försvagats i ungefär samma utsträckning, fortsätter han.

– Dessutom ser vi få andra indikationer från prissättningen på finansmarknader, som exempelvis på bankernas upplåningskostnader, som talar för att oron för fastighetsbolagen skulle vara en avgörande faktor för kronans negativa utveckling.

Han tillade att det tvärtom finns ekonomiska fundamenta som talar för en starkare svensk krona, "men när en appreciering kan ske är svårt att förutse". Kronans utveckling blir således en viktig faktor – av flera – i utformningen av penningpolitiken.

Läs även: Sven-Olof Johansson: Riksbanken måste sänka räntan annars väntar "katastrof"

Enligt Erik Thedéen finns det dock inte anledning för Riksbanken att reagera på tillfälliga rörelser i växelkursen, men Riksbanken behöver fördjupa förståelsen för växelkursens påverkan på inflationen.

– Och visar det sig att kronans försvagning under det senaste året får ett större genomslag på inflationen än vad vi tidigare antagit kan det, allt annat lika, medföra en stramare penningpolitik än vad som nu ligger i vår räntebana.

Läs även: Högre räntor längre – så påverkas fastighetsbolagen

Vid det senaste penningpolitiska mötet den 28 juni sa han att man intar en mer prövande inställning inför kommande beslut. Ny information och data kommer att avgöra framtida räntebeslut, "bland annat hur inflationssiffrorna ser ut kommande månader, hur företagens prissättningsplaner utvecklas, hur penningpolitiken utformas i vår omvärld och hur kronan utvecklas."

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev