måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Kapitalmarknad

Svenska Nyttobostäder föreslår omvandling av preferensaktier

Publicerad: 6 mars 2023, 08:56

Fredrik Arpe, tf vd Svenska Nyttobostäder

Foto: Pressfoto

Styrelsen för Svenska Nyttobostäder har föreslagit att erbjuda ägare av preferensaktier i bolaget att omvandla preferensaktier till stamaktier i bolaget, i enlighet med vad bolaget informerade om i januari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

SvepetSvenska NyttobostäderALM Equity

ND


Genom utbyteserbjudandet kan som högst omkring 11 miljoner preferensaktier komma att lösas in och sammanlagt högst 22 miljoner nya stamaktier komma att emitteras.

Vidare föreslår styrelsen ändringar i förvärvsavtal som innebär att bolagets motparter, säljarna, kommer att erhålla stamaktier i bolaget i stället för preferensaktier.

Läs mer: Analytiker efter Balder: Fler bolag är i farozonen

Utbyteserbjudandet och den riktade emissionen till säljarna medför en utspädningseffekt för befintliga stamaktieägare om högst 53 procent av antalet aktier och högst 52 procent av rösterna, givet att emission av det högsta möjliga antalet nya stamaktier inom ramen för utbyteserbjudandet och den riktade emissionen till säljarna sker.

I ett separat pressmeddelande skriver ALM Equity, Svenska Nyttobostäders största ägare, att det kommer emitteras stamaktier om cirka 1 miljard kronor i Svenska Nyttobostäders som ett förskott till säljarna av de sju fastigheter som är under pågående produktion. Förskottet motsvarar 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet

Läs mer: Skygge storägaren: ”Enkel match för Oscar – han fixar det”

Vidare skriver bolaget att de resterande 11 byggrätterna som inte produktionsstartats samt ytterligare 3 byggrätter säljs till Svenska Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor.

Avtalen är villkorade av bolagsstämmobeslut i Svenska Nyttobostäder. Stämman kommer att äga rum den 22 mars.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev