Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kapitalmarknad

Måste Concent-affär godkännas av bolagsstämma?

Publicerad: 25 januari 2017, 13:56

Ifall Concents försäljning av stora delar av projektportföljen till Strago blir av är affären att betrakta som en närståendetransaktion och då behöver den sannolikt att godkännas av en bolagsstämma.

Ämnen i artikeln:

ConcentStrago

Det problemtyngda fastighetsutvecklingsbolaget Concents styrelseordförande Sven Kallstenius är bland delägarna i Strago Fastighetsutveckling, det bolag som avser köpa stora delar av Concent projektportfölj. Det rapporterade Fastighetsnytt på måndagen. Kallstenius får därmed inte vara med och ta beslut rörande affären men den är ändå att betrakta som en närståendeaffär, enligt advokater Fastighetsnytt har pratat med.

Nu bör det betonas att någon affär inte är i hamn ännu men det finns däremot en avsiktsförklaring om en affär, en affär som Concents styrelse är ganska tydliga med att är vital för att rädda det krisande bolaget. Huruvida affären blir av återstår att se och enligt styrelseledamoten Henrik Gidmark behöver en grundlig due diligence genomföras och viktiga frågor svaras på.

En av dessa frågor berör Sven Kallstenius inblandning då han onekligen sitter på båda sidor bordet och även om han inte är inblandad i beslut från Concents sida så anses han vara närstående, vilket innebär att intressekonflikter kan uppstå. Huruvida det kommer att försvåra affären återstår att se men klart är att processen lär bli lite mer meckig än om närståenderelationen inte hade funnits.

Concent är ett börsnoterat bolag, noterat på NGM MTF som är NGM:s motsvarighet till Stockholmsbörsens First North och bör därmed följa Aktiemarknadsnämndens (AMN) initiativuttalande 2012:05 om närståendetransaktioner i börsbolag. Där skriver AMN att när bolag som är noterade på reglerade marknader eller First North, NGM MTF eller Aktietorget avser överlåta eller förvärva rörelse eller andra tillgångar alternativt aktier eller andelar i dotterbolag till/från en befattningshavare eller en stor aktieägare i bolaget föreligger en risk för intressekonflikter.

”God sed på aktiemarknaden kräver därför – om överlåtelsen respektive förvärvet inte är av oväsentlig betydelse för bolaget – att följande beslutsordning iakttas,” skriver AMN i sitt uttalande och efter det följer en beslutsordning i fem punkter:

- Transaktionen ska underställas bolagsstämman i bolaget.
- Ett värderingsutlåtande eller en fairness opinion från oberoende expertis ska inhämtas av styrelsen.
- En redogörelse för den föreslagna transaktionen ska upprättas av styrelsen.
- Värderingsutlåtandet och redogörelsen ska vara tillgängliga på bolagets webbplats i god tid före stämman och det ska framgå av kallelsen att handlingarna finns på webbplatsen.
- Den befattningshavare eller store aktieägare som har närståenderelation till den andra parten i transaktionen får inte utöva sin rösträtt på stämman.

Då det inte är hela Concent utan delar av bolagets projektportfölj som ska säljas utan endast projekt är det inte helt säkert om denna process behöver följas. Det blir en bedömningsfråga och då ska man ta i beaktande formuleringen ovan: ”om överlåtelsen respektive förvärvet inte är av oväsentlig betydelse.” Concent kommer att sälja stora delar av sin projektportfölj, enligt avsiktsförklaringen köper Strago projekt värderade till 110 miljoner kronor och vid utgången av tredje kvartalet 2016 var projektportföljen värderad till 344 miljoner, en värdering som rimligtvis inkluderade Barents Center och det avtal med Norrtälje kommun som nu sagts upp.

Man avser med andra ord sälja en väsentlig del av bolaget vilket innebär att innan någon affär kan bli av så behöver en bolagsstämma ta ställning till affären och ett värderingsutlåtande införskaffas.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev