Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kapitalmarknad

”Marknaden avgör när spaden sätts i marken”

Publicerad: 3 april 2014, 10:01

I rapporten Outnyttjade detaljplaner för bostäder från Länsstyrelsen, med exempel från bostadsprojekt i 13 av Stockholms läns kommuner, konstateras att den allmänna konjunkturen, och därmed efterfrågan på nyproducerade bostäder, är den främsta förklaringen till att bostadsprojekt läggs i malpåse.


– Bredare utbud av upplåtelseformer och bostadsstorlekar skulle göra byggandet mindre konjunkturkänsligt och ge en både jämnare och högre produktionstakt, säger Elin Blume, utredare på Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Regeringen har givit Länsstyrelsen i uppdrag att inventera om det finns områden som har detaljplanelagts för bostäder, men som ändå inte blir bebyggda, så kallade outnyttjade detaljplaner, samt göra en analys av orsakerna.

I rapporten Outnyttjade detaljplaner för bostäder, med exempel från bostadsprojekt i 13 av Stockholms läns kommuner, konstateras att den allmänna konjunkturen, och därmed efterfrågan på nyproducerade bostäder, är den främsta förklaringen till att bostadsprojekt läggs i malpåse.

– Efter att ha identifierat ett 40-tal olika bostadsprojekt kan vi konstatera att det framför allt är byggandet av bostadsrätter och äganderätter som försenas. Byggföretagen förklarar förseningarna med att marknaden avgör när spaden sätts i marken, säger Elin Blume som skrivit rapporten.

– Just nu pekar konjunkturen stadigt uppåt, men om byggföretagen märker att försäljningen går trögt väntar de ofta med byggstart tills ekonomin ser ljusare ut, säger Elin Blume.

Många av de studerade detaljplanerna, där byggen inte kommit igång, finns i större utbyggnadsområden. Där väljer byggbolagen att starta byggandet först när efterfrågan är tillräckligt stor, det vill säga när ett visst antal bostäder i förväg har tecknats av köpare. Detta har under lågkonjunktur ofta inneburit att starten dragit ut på tiden.

– Men det finns också exempel på hur detta kan undvikas, bland annat när kommunen använder det allmännyttiga bostadsföretaget som katalysator för att skynda på byggandet. Detta är något som fler kommuner skulle kunna pröva, säger Elin Blume.

Problemet med långsam bostadsförsäljning hänger, enligt Länsstyrelsen, ihop med byggbranschens fokusering på produktion huvudsakligen av bostäder som kräver kapitalinsats, framför allt stora bostadsrätter och äganderätter. Detta begränsar målgruppens storlek och bidrar till konjunkturkänsligheten.

– Behovet av bostäder är stort och kommunernas bostadsförsörjningsansvar omfattar samtliga invånare. Men de bredare behoven löses inte alltid av byggande på den fria marknaden. Många människor har svårt att betala dagens marknadspriser för nyproduktion. Ett breddat utbud, till exempel genom att bygga hyresrätter och yteffektiva mindre bostäder, gör målgruppen större och byggandet mindre konjunkturkänsligt, säger Elin Blume.

Andra skäl till senarelagda byggstarter är enligt rapporten:

- Outbyggd service.
- Höga markpriser.
- För detaljerade planer.
- För få byggaktörer.
- Personalbrist hos byggföretagen.

Läs rapporten

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.