lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Finansiering

Miljonsatsning och hårdare krav ska korta handläggningstider

Publicerad: 5 januari 2013, 06:08

Regeringen ger länsstyrelserna nya mål för hur lång tid handläggningen av överklagandeärenden av kommuners beslut enligt plan- och bygglagen får ta.

Ämnen i artikeln:

Stefan Attefall

Regeringen ger länsstyrelserna nya mål för hur lång tid handläggningen av överklagandeärenden av kommuners beslut enligt plan- och bygglagen får ta. Alla länsstyrelser får också mer pengar under 2013 för att klara de nya målen.

Handläggningstiderna för överklagandeärenden varierar idag kraftigt mellan de olika länsstyrelserna, från exempelvis ett genomsnitt på 29 dagar för överklagade detaljplaner i den länsstyrelse som hade kortast genomsnittlig handläggningstid 2011 till 250 dagar i den med längst, enligt statistik från Boverket.

Regeringen har nu beslutat om tydliga inriktningsmål för länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen. Målen är gemensamma för landets alla länsstyrelser.

Länsstyrelserna handlägger två typer av ärenden i bostadsfrågor: planer och lov. Planer är detaljplaner och områdesbestämmelser och lov är bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. I de nya riktlinjerna som regeringen nu ger länsstyrelserna gäller följande tider:

Planer

- 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 3 månader
- 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 5 månader

Lov

- 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 4 månader
- 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 6 månader

– Idag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna. Med de nya tydliga målen och de pengar som regeringen nu tillför alla länsstyrelser hoppas jag att vi kan snabba upp processerna rejält och få fart på bostadsbyggandet på många orter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Många länsstyrelser har pekat på resursbrist som en av de främsta orsakerna till de långa handläggningstiderna. Regeringen beslutade därför i budgetpropositionen för 2013 att ge länsstyrelserna 30 miljoner kronor extra per år under åren 2013-2016, sammanlagt 120 miljoner kronor, för att korta handläggningstiderna, öka förutsägbarheten och minska variationen mellan länen. Medlen för 2013 kommer att fördelas enligt den fördelningsnyckel som gäller för länsstyrelsernas anslag.

För att korta handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen har regeringen dessutom ökat anslagen för mark- och miljödomstolarnas handläggning ökar. För åren 2013 och 2014 ökar anslaget med 10 miljoner kronor per år.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev