lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Finansiering

Fabege först ut med taxonomi-anpassat lån

Publicerad: 30 juni 2021, 08:46

Fabeges finanschef Åsa Lind.

Ett taxonomianpassat lån tas tillsammans med Handelsbanken och gäller för en av bolagets fastigheter i Solna. Banken spår en snabbt ökande aktivitet i gröna finansieringsstrukturer som anpassar sig efter taxonomin det kommande året.

Ämnen i artikeln:

TaxonominHandelsbankenFabegeEU

Maria Nordlander

maria.nordlander@fastighetsnytt.se


Det taxonomi-anpassade lånet gäller för fastigheten Signalen 3 i Solna. För att uppnå kraven i taxonomin har Fabege gjort en analys kring eventuella risker för fastigheten utifrån klimatförändringar. Man har också utrustat fastigheten med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning samt erhållit en energideklaration på nivå A.

Läs även: Så påverkas fastighetsbranschen av EU:s nya taxonomi

Kraven för ett godkänt taxonomilån

Omfattar också så kallade minimiskyddsåtgärder:

 

Att verksamheten bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

 

Det inkluderar den Internationella arbetsorganisationens (ILO) förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

– Den finansiella världen har en stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare har vi stora möjligheter att bidra till detta. Efter att Fabege förra året uppnådde 100 procent grön finansiering tar vi nu nästa steg och breddar vårt hållbarhetsansvar i finansieringen genom ett taxonomikopplat lån, säger Åsa Lind, Finanschef på Fabege.

Läs även: Taxonomin i korthet

– Taxonomin och närliggande regelverk klassificerar och ställer krav på aktiviteter avseende koncernrapportering samt möjlighet till grön finansiering. Via dessa regelverk EU inför, som påverkar investerare, företag och finansiella institutioner, siktar Kommissionen på en snabb omställning av marknaden och kommande tolv månader kommer vi att se en snabbt ökande aktivitet i gröna finansieringsstrukturer som anpassar sig efter taxonomin, säger Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering på Debt Capital Markets, Handelsbanken.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev