onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Finansiering

Castellum tar in 10 miljarder – kurs 62 kr/aktie

Publicerad: 5 maj 2023, 05:06

Foto: Castellum/Riksbanken

Ämnen i artikeln:

SvepetCastellumAkelius Fastigheter

ND


Företrädesemissionen omfattar högst 164 200 484 nya aktier och aktieägare i Castellum har företrädesrätt att teckna en ny aktie per två befintliga aktier.

Teckningskursen har fastställts till 62 kronor per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om cirka 10 180 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Aktien stängde på 120:70 kronor på torsdagen.

Som tidigare meddelades har Akelius, som är Castellums största aktieägare med 13,4 procent, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

Akelius har även ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe och Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande genom ett så kallat underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcks av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius.

Justerat för emissionslikviden i företrädesemissionen uppgick kassa och outnyttjade kreditfaciliteter till 24,4 miljarder kronor per den 31 mars 2023.

Härutöver minskar belåningsgraden] från 43,6 procent till 37,8 procent och skuldkvoten från 13,0x till 11,2x, exklusive ytterligare potentiell positiv effekt från redan offentliggjorda avyttringar av tillgångar som per den 31 mars 2023 inte genomförts.

Företrädesemissionen befäster bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody's, vilket Moody's bekräftade i en analys som offentliggjordes den 14 februari 2023, och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, skriver Castellum.

Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning om cirka 33,3 procent. Aktierna i Castellum handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 9 maj 2023.

Aktierna handlas utan rätt till teckningsrätter från och med den 10 maj 2023. Avstämningsdag för fastställande av de aktieägare som har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 11 maj 2023.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023.penag

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev