Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Finansiering

Allt sämre investerarklimat i fastighetsbranschen - C&W

Publicerad: 20 oktober 2022, 04:45

Cushman & Wakefields senaste ”Property Investor Confidence Index” vittnar om en "enorm förändring" från tidigare utgåvor. Det handlar om vikande efterfrågan i vissa segment och förväntad värdeminskning bland investerarna.

Ämnen i artikeln:

SvepetCushman & Wakefield

R

Redaktionen

redaktionen@fastighetsnytt.se


Efter ett starkt första halvår på den svenska fastighetsmarknaden visar den senaste upplagan av fastighetsrådgivaren Cushman & Wakefields investerarbaromenter en "enorm förändring" från den höga optimism som setts i de tidigare utgåvorna.

Utmaningarna som skönjdes på fastighetsmarknaden under början av året har förvärrats under senare delen av 2022. Som ett resultat av detta, för första gången sedan början av pandemin, förväntar sig investerarna i Sverige att värdet på deras portföljer kommer att minska, skriver Cushman & Wakefield.

När det gäller efterfrågan från hyresgäster inom de stora segmenten är den stabil inom logistik-/industri- och kontorssegmenten, medan man ser en försämrad efterfrågan inom detaljhandeln.

Trots de hotande utmaningarna verkar investerare inte avskräckas utan planerar att utöka sina investeringar ytterligare. Dekompressionen av avkastningen som har registrerats under det senaste kvartalet förväntas i stort fortsätta under de kommande sex månaderna, skriver rådgivaren.

Inom kontorssegmentet var det 70 procent som upplevde stigande avkastningskrav under det tredje kvartalet, medan 23 procent svarade oförändrat medan 7 procent fortsatt såg fallande yielder.

För de kommande sex månaderna spår 83 procent av respondenterna fallande avkastninbg

Samtidigt har transaktionsaktivteten hållits uppe med för året med affärer på 150 miljarder kronor, vilket är den tredje högsta siffran de senaste tio åren. Dock så var det tredje kvartalets 32 miljarder kronor under under tioårssnittet.

Enkäten genomfördes mellan den 4 och 12 oktober.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev