Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Willhem delårsrapport K3 2017

Publicerad: 16 november 2017, 14:34

Delårsrapport januari – september 2017: Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898). Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell


Ämnen i artikeln:

Willhem Bostad

Delårsrapport januari – september 2017:

- Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898).
- Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde
i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 801 Mkr och motsvara en värdeökning på 2,5 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
- Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
- Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
- Driftnettot uppgick till 900 Mkr (636), en ökning med 42 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var cirka 6 procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 2 483 Mkr (1 638).
- Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 95 Mkr (-143).
- Resultatet efter skatt uppgick till 1 830 Mkr (1 036).
- Under perioden har Willhem förvärvat totalt 3 085 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett totalt fastighetsvärde om 5 197 Mkr.
- Avtal har tecknats om fastighetsbyte med Framtidenkoncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
- Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.

Willhems delårsrapport K3 2017

Ämnen i artikeln:

Willhem Bostad

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News