lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Vinstmiss för Wihlborgs okt-dec gav ändå rekordår

Publicerad: 14 februari 2023, 07:04

Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs

Foto: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs kom precis in under marknadens förväntningar i det fjärde kvartalet. Bolaget höjer utdelningen och redovisar en positiv nettouthyrning.

Ämnen i artikeln:

SvepetwihlborgsWihlborgs Fastigheter

ND


Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 888 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts estimatsammanställning hade räknat med 859 miljoner kronor.

Driftsöverskottet uppgick till 602 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 589 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet blev 436 miljoner kronor mot förhandstipset 444 miljoner kronor.

Värdeförändringar för fastigheter summerade till minus 16 miljoner kronor jämfört med 1 562 miljoner kronor föregående år.

Efter skatt blev resultatet 290 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år om 1 668 miljoner kronor.

En utdelning om 3,10 kronor per aktie föreslås (3,00) för helåret 2022. Här hade analytikerna väntat sig 3,01 kronor.

Fastighetsbolaget Wihlborgs är inte opåverkat av energikris, hög inflation eller stigande räntor och utvärderar och anpassar sig ständigt till nya förutsättningar, skriver vd Ulrika Hallengren i bokslutet.

"Men jag kan konstatera att vår affärsmodell håller. Det bevisas av att vi aldrig haft så höga intäkter, ett så högt driftsöverskott eller ett så högt förvaltningsresultat som under 2022. Vår nettouthyrning fortsätter vara positiv, 119 miljoner kronor under året vilket även det är ett rekord. Det är värt att notera att den varit positiv i alla våra fyra regioner under alla fyra kvartalen", skriver hon.

Indexeringar av befintliga hyreskontrakt ligger på betydligt högre nivåer än på många år.

"I Sverige styrs detta till största del av konsumentprisindex och detta gav en indexering om 10,9 procent vilket slår igenom per den 1 januari 2023. Över lag är våra hyresgäster medvetna om att det är flera underliggande faktorer som ger grund för en hög indexering detta år", skriver hon.

I Danmark sker indexering vid olika tidpunkter under året.

"Mot den bakgrunden kan vi notera ökade hyresintäkter i befintligt bestånd om 13,7 procent jämfört med för ett år sedan. I kombination med vår goda nettouthyrning pekar det på en god underliggande efterfrågan", skriver Ulrika Hallengren.

Värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick i det fjärde kvartalet till minus 16 miljoner kronor.

"Ökande avkastningskrav har balanserats av indexeringar och projektvinster. Tittar man på vår faktiska intjäningsförmåga i förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna så har avkastningen under det fjärde kvartalet stigit från 5,1 procent till 5,7 procent", skriver hon.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev