fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Titanias vd: ”Inte sett något som skulle ändra vår strategi”

Publicerad: 17 augusti 2022, 08:33

Titanias vd Einar Janson. Foto: Titania

Titania minskade resultatet och hyresintäkterna under andra kvartalet som på makroekonomisk nivå inneburit högre inflation och oro kring utvecklingen av kriget i Ukraina.

Ämnen i artikeln:

TitaniaStockholm

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Det råder osäkerhet för framtida ränteökningar, kostnadsökningar, tillgång på råvaror och fungerande leveranser. Som konsekvens av detta har aktier i fastighetsbolag rasat i värde, säger bolagets vd Einar Janson i rapporten.

För första gången på längre tid har man dessutom sett en signifikant nedgång i priset på bostäder. 

– Vi bevakar utvecklingen av kostnader och priser löpande men har hittills inte sett något som innebär att vi skulle ändra vår affärsstrategi eller plan för de kommande åren, säger Janson.

Läs även: Titania säljer ofärdigställd lyxvilla i Malibu för 143 miljoner kronor

Under kvartalet sjönk nettoomsättningen till 17,4 miljoner kronor (22,4), hyresintäkterna till 7,2 (8,7), driftnettot till 6,2 (7,9) och nettoresultatet till 2,5 miljoner kronor (19,1).

Styrkan i bolagets affär ligger enligt vd:n i att man bygger bostäder i Stockholmsregionen med ett konstant underutbud på marknaden. 

– Den långsiktiga trenden under tre decennier har varit ett ökat underskott på bostäder och samtidigt en ökad efterfrågan och köpkraft. Detta, i kombination med att den reglerade hyresmarknaden för bostäder har bromsat en hyresutveckling mot faktisk marknadshyra, har skapat unika möjligheter för utveckling av bostäder inom regionen. 

Under kvartalet sålde bolaget bland annat en ofärdigställd lyxvilla i Malibu, Kalifornien, för att hädanefter satsa fullt ut på kärnfokusområdet Storstockholm. 

Januari–juni 2022

· Nettoomsättningen uppgick till 39 234 tkr (40 180)

· Hyresintäkterna var 14 415 tkr (15 658)

· Driftnettot blev 11 888 tkr (13 233)

· Resultat före skatt uppgick till 16 067 tkr (33 307)

· Periodens resultat uppgick till 8 762 tkr (20 375)

· Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,12 kr (0,40)

· Antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 261 (246)

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev