Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Stendörren delårsrapport k1 2017

Publicerad: 5 maj 2017, 04:31

Januari-mars 2017 (2016 inom parentes) • Hyresintäkterna ökade till 112 miljoner kronor (104) • Driftnettot ökade till 72 miljoner kronor (67). • Förvaltningsresultatet ökade till 29 miljoner kronor (26). • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 miljoner kronor (– 38). • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 15 miljoner kronor (37) •


Ämnen i artikeln:

Stendörren Fastigheter

Januari-mars 2017 (2016 inom parentes)
• Hyresintäkterna ökade till 112 miljoner kronor (104)
• Driftnettot ökade till 72 miljoner kronor (67).
• Förvaltningsresultatet ökade till 29 miljoner kronor (26).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 miljoner kronor (– 38).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 15 miljoner kronor (37)
• Värdeförändringen av räntederivat uppgick till 15 miljoner kronor (– 40)
• Periodens resultat uppgick till 44 miljoner kronor (27).
• Resultat per aktie före utspädning upp¬gick till 1,60 kronor (0,98) och kassaflöde per aktie uppgick till 2,26 kronor (-1,39).

Väsentliga händelser under första kvartalet
• Under kvartalet har tre fastigheter förvärvats i separata transaktioner med ett samlat förvärvsvärde om cirka 79 miljoner kronor.
• Under kvartalet förtidslöste Bolaget sin portfölj av ränteswappar med ett nominellt värde om cirka 1,4 miljarder kronor. Samtidigt förvärvade bolaget en portfölj av räntetak uppgående till 1,8 miljarder kronor med en genomsnittlig löptid om 5 år och en genomsnittlig taknivå om 2,33%. Den momentana ränteeffekten av dessa transaktioner innebär en netto räntebesparing på årsbasis uppgående till cirka 21 miljoner kronor.
• Stendörren lanserade i mars koncepthuset ”Point Nacka” och tecknade ett 10-årigt hyres¬avtal med Nacka Energi omfattande cirka 2 000 kvadratmeter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• I april sålde Stendörren två fastigheter i Rosersberg för cirka 134 miljoner kronor till Kilenkrysset. Med samma motpart ingicks samtidigt avtal om att förvärva dess andel av det samägda bolaget Stockholm Väst Logistik i Upplands-Bro.

Läs hela rapporten här:
Stendörren_k1

Ämnen i artikeln:

Stendörren Fastigheter

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.