måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Stabilt förvaltningsresultat för Stenvalvet

Publicerad: 21 februari 2023, 08:51

Under kvartalet ingick Stenvalvet, och bolagets vd Maria Lidström avtal om att sälja Vapnet 1 (bilden) och Vapnet 2 i Eskilstuna till Fortifikationsverket för 256 miljoner. Förvärvet kräver regeringsbeslut senast till halvårsskiftet 2023.

Foto: Stenvalvet

Stenvalvets förvaltningsresultat ökade i fjärde kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Samtidigt minskade hyresintäkterna.

Ämnen i artikeln:

SvepetKvartalsrapport

Philip Wallin

philip.wallin@bbm.bonnier.se


Förvaltningsresultatet ökade med 51 procent till 56 miljoner (37).

– Förvaltningsresultat 2022 har dels påverkats av ett lägre driftnetto förklarat av den avyttring som gjordes i Q1 2022 samt dels ett förbättrat finansnetto som bland annat är drivet av lägre räntekostnader hänförligt till ägarlån, som under året har amorterats med 1 miljard, säger vd:n Maria Lidström till Fastighetsnytt.

Stenvalvets hyresintäkter minskade samtidigt med 2,37 procent under det fjärde kvartalet, från det fjärde kvartalet 2021, till 247 miljoner kronor (253).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2 miljoner (824). Det minskade resultatet beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet om - 95 miljoner (977).

För helåret ökar förvaltningsresultatet med 7 procent till 277 miljoner (258).

Per sista december 2022 uppgår Stenvalvets belåningsgrad till 39,3 procent och räntetäckningsgraden uppgår till 4,9 gånger.

Årets nettoinvesteringar uppgick till 188 mkr (464). Merparten avsåg pågående projekt. Ett av bolagets största projekt är en ny tingsrätt åt Domstolsverket, i gamla myntverket i Eskilstuna. Byggnaden är färdigställd och inrymmer ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav två med förhöjd säkerhet.

Foto: Liza Simonsson

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev