Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Stabilt av Wihlborgs

Publicerad: 6 februari 2014, 09:50

Wihlborgs-koncernen redovisar ett driftsnetto på 316 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013, vilket jämfört med motsvarande kvartal året innan är en ökning med 49 miljoner. Samtidigt har hyresintäkterna ökat med 73 miljoner kronor vilket innebär att överskottsgraden sjunkit med cirka en halv procent. Det i sin tur innebär att kostnaderna procentuellt har ökat marginellt mer än intäkterna.

Ämnen i artikeln:

Wihlborgs Fastigheter

Förvaltningsresultatet ökar med 27 miljoner vilket nästan uteslutande beror på att räntenettot har blivit sämre, med hela 21 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2012. Det vägs upp av att värdeförändringar i fastigheterna utvecklas gynnsamt och detsamma gäller även bolagets derivatportfölj som för kvartalet ger en orealiserad värdeminskning på 10 miljoner kronor jämfört med 66 miljoner kronor ifjol. När allting summeras ihop hamnar kvartalets vinst före skatt på 218 miljoner kronor. Det kan jämföras med 99 miljoner kronor ifjol.

Sett till helåret ökar driftnettot från 1 099 miljoner till 1 238 miljoner kronor och  även där sjunker överskottsgraden med cirka en halv procent. Förvaltningsresultatet ökar med 9,3 procent till 749 miljoner kronor vilket föranleder att Wihlborgs styrelse rekommenderar en ökad utdelning om 6,25 procent till 4,25 kronor per aktie. Vinst före skatt nästan fördubblas till 1 365 miljoner kronor

Koncernens samlade tillgångar låg vid årsskiftet på 23,1 miljarder kronor och det egna kapitalet på 6,9 miljarder. Soliditeten var således 29,9 procent och ökar marginellt från tredje kvartalets utgång. Andra nyckeltal ger ett betydligt mer robust intryck, räntetäckningsgraden är 2,6 gånger räntekostnaderna och skuldsättningsgraden är 60 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2013 blev 770 miljoner kronor men investeringar i förvärv och nya projekt uppgick till 2,6 miljarder vilket leder till att årets kassaflöde blev negativt om 91 miljoner kronor.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev