söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Sehlhalls hyresintäkter ökade i Q2

Publicerad: 29 augusti 2022, 14:49

Dan T Sehlberg, vd Selhall.

Foto: Nicklas Thegerström

Sehlhalls hyresintäkter uppgår i årets andra kvartal till 5 396 (3 697). Social infrastruktur utgör merparten av bolagets hyresintäkter, skriver Sehlhall i rapporten,

Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeSehlhall Fastigheter

R


Uthyrningsgraden i det förvaltade beståndet är 100 procent och den genomsnittliga kontraktslängden är 12 år. 

Kontraktslängden i nya hyreskontrakt är oftast 15 år – ”vilket innebär att den genomsnittliga kvarvarande kontraktslängden successivt förväntas öka i takt med att ytterligare avtal tecknas”, skriver bolaget i rapporten. 

Resultatet i perioden, 19 717, påverkas av att man tagit kostnader för avslutade projekt vilket uppgår till cirka 3 miljoner, vidare har man tagit en del kostnader kring strukturuppbyggnad inom skolfastigheter som belastar kvartalet med cirka 2 miljoner. 

Sehlhall i kvartal 2

• Hyresintäkter om 5 396 Tkr (3 697).
• Driftnetto om 4 055 Tkr (2 674) vilket gav en driftmarginal om 75 (86) procent.
• Värdeförändringar uppgick till 5 839 Tkr (2 302), påverkat av färdigställd byggnation i Eskilstuna samt marknadsvärderad byggrätt med laga kraftvunnen detaljplan.
• Kassaflöde uppgick till -13 425 Tkr (130 581), påverkat av fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer. I jämförelseperioden genomfördes en nyemission.
• Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 12 år (11 år).
• Byggrätter med bindande förvärvsavtal uppgick till 58 830 kvm BTA (56 372).
• Landbank på 1 919 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev