måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

SBB höjer utdelningen – diskuterar försäljning om 6 miljarder: ”Vår kärnverksamhet levererar”

Publicerad: 23 februari 2023, 07:26

SBB:s vd Ilija Batljan.

Foto: Teresa Ahola

SBB höjer utdelningen – där aktieägarna får välja om de vill ha den kontant eller i nya aktier – och för diskussioner om att sälja fastigheter för 6 miljarder kronor. Det framgår av delårsrapporten, som också visar på ett nästintill halverat förvaltningsresultat.

Ämnen i artikeln:

SvepetSBB FastigheterIlija Batljan

ND


Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter ökade 9 procent till 1 850 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022, från motsvarande kvartal 2021.

Driftöverskottet ökade 2 procent till 1 105 miljoner kronor och förvaltningsresultatet sjönk 46 procent till 656 miljoner kronor, jämfört med ett år tidigare.

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter landade på -3 590 miljoner kronor (9 378), medan värdeförändringar avseende finansiella instrument uppgick till -405 miljoner kronor (1 151).

Efter skatt blev resultatet -7 949 miljoner kronor (12 305), vilket motsvarade -5:58 kronor per stamaktie (8:30).

"Året 2022 var ett utmanande år på alla sätt, skriver SBB:s grundare och vd Ilija Batljan i vd-ordet och pekar på bland annat stigande inflation, kraftigt stigande räntor och energipriser, en frusen obligationsmarknad i Sverige och Europa samt fortsatta konsekvenser av pandemi och ett nytt krig i Europa.

Han trycker dock på att SBB:s kärnverksamhet fortsatt att leverera

"SBB:s kärnaffär är långsiktigt ägande av trygga inflationssäkrade kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur i Norden. Dessutom äger SBB stabila reglerade svenska hyresrätter med låga hyror", skriver han.

SBBs styrelse föreslår att utdelningen på A- och B-aktier höjs till 1,44 kronor per aktie, från 1,32 i fjol, som fortsatt ska betalas ut månadsvis. Utdelningen på D-aktier föreslås ligga kvar på 2,00 kronor.

"Det stabila inflationssäkrade kassaflödet från SBB:s kärnverksamhet säkerställer fortsatt stark utdelning till våra cirka 350 000 aktieägare", skriver Ilija Batljan.

Nytt för i år är att SBB kommer att möjliggöra att utdelningen kan betalas ut antingen kontant eller i form av nya B-aktier i ett så kallat DRIP –Dividend ReInvestment Plan eller återinvesteringsprogram för utdelningar.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 111 bidragsgivare, låg på ett förvaltningsresultat på 612 miljoner kronor och en vinst per aktie på -0:31 kronor.

Ökade hyresintäkter 2023

Vad gäller utsikterna för 2023 bedömer SBB att hyresintäkterna för jämförbart bestånd kommer att öka med cirka 400 miljoner kronor under året. Under 2022 ökade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 4,0 procent, motsvarande 1,2 procentenheter över inflationen för 2021 vilket var basen för hyreshöjningarna under 2022.

"SBB har sedan bolagets start redovisat en genomsnittlig årlig ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd med drygt 1 procent över bas KPI", skriver Ilija Batljan.

Intjäningsförmåga per stam A-och B-aktier landar på 2:11 kronor. Till det tillkommer ökade intäkter under 2023 som resultat av slutförda nyproduktionsprojekt om ytterligare cirka 0:19 kronor per stam A-och B-aktier.

"Sammanfattningsvis landar intjäningen från förvaltningsverksamhet på 2:30 kronor per stam A-och B-aktier. Utöver detta bedriver SBB en framgångsrik fastighetsutvecklingsverksamhet där man under 2022 och i början på detta år sålt totalt 110.000 kvadratmeter BTA byggrätter", skriver Ilija Batljan.

Jobbet inte slutfört

Han skriver vidare att SBB har mer jobb att göra och inte kommer att stanna förrän de stärkt sin kreditrating samt återfått marknadens fulla förtroende.

För att uppnå det för SBB för närvarande diskussioner om försäljning av fastigheter för ytterligare 6 miljarder kronor.

"Det framgångsrika arbetet från förra året fortsätter och SBB avser att prioritera försäljningar med syfte att stärka balansräkningen och minska bolagets skuldsättning", skriver Ilija Batljan.

Tidigare på morgonen meddelade SBB att bolaget beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget för att möjliggöra "en minskad skuldsättning och därmed ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning", hette det.

"Just nu" pågår dessutom förlängningar av banklån med tre svenska banker med en volym om cirka 12 miljarder kronor, ett steg i bolagets arbete med att diversifiera sina finansieringskällor, skriver SBB:s vd.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

SBB 4 kv i korthet

(Jämförelse motsvarande kvartal föregående år)
Hyresintäkter: 1 850 Mkr (1 695)
Driftsöverskott: 1 105 Mkr (1 082)
Förvaltningsresultat: 656 Mkr (1 220)
Värdeförändringar fastigheter: -3 590 Mkr (9 851)
Resultat efter skatt: -7 949 Mkr (12 553)

Utdelning: 1,44 kr/aktie (1,32)

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev