fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

SBB ger ut broschyr inför avknoppning

Publicerad: 8 december 2022, 05:57

SBB ger i en informationsbroschyr fler detaljer om Amasten inför den potentiella avknoppningen av bolaget.

Ämnen i artikeln:

SvepetSBB Fastigheter

ND

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Amastens finansiella mål är att avkastningen på eget kapital ska över tid överstiga 10 procent, att belåningsgraden inte ska överstiga 65 procent av fastigheternas marknadsvärde, en soliditet över 30 procent och att räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger.

Angående Amastens utdelningsmål ska 50 procent av förvaltningsresultatet efter skatt delas ut.

Fortsatt inom finanserna består kapitalstrukturen av lång kapital- och räntebindning samt en finansieringsstruktur med enbart bankfinansiering, enligt SBB.

Hyresintäkterna har hittills i år uppgått till 635 miljoner kronor med ett driftnetto på 330 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet var 161 miljoner under niomånadersperioden.

Periodens resultat var -469 miljoner kronor, tyngt av negativa värdeförändringar för fastigheter på 804 miljoner kronor.

Balansomslutningen uppgick till 17.809 miljoner kronor, där förvaltningsfastigheter stod för merparten med 16.331 miljoner kronor.

Periodens kassaflöde var -289 miljoner och kvar i kassan finns 55 miljoner kronor.

Vid en extrastämma den 21 december ska SBB:s aktieägare få rösta om huruvida Amasten ska knoppas av eller inte. Styrelsens förslag är att tio SBB-aktier medför rätt till en aktie i Amasten.

Som tidigare kommunicerat är avsikten att notera aktierna på Nasdaq First North under det första kvartalet 2023.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev