torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Sagax höjer sin helårsprognos

Publicerad: 14 juli 2022, 13:38

David Mindus, vd Sagax Foto: Sagax

Sagax, som främst investerar i lager- och industrifastigheter, ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under andra kvartalet. Resultatet sjönk dock kraftigt.

Ämnen i artikeln:

Sagax

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Hyresintäkterna ökade till 902 miljoner kronor (775) och förvaltningsresultatet till 834 (727) miljoner kronor. Bolaget justerar samtidigt upp sin helårsprognos för förvaltningsresultatet något från 3 200 till 3 300 miljoner kronor. 

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 1 707 miljoner kronor (970), medan omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med minus 1 961 miljoner. Resultat efter skatt uppgick till 161 (2 146) miljoner, vilket är en minskning med 92,5 procent mot föregående år.

Fastighetsinvesteringar uppgick 1 464 (1 233) miljoner kronor, varav 1 299 (1 157) miljoner kronor avsåg förvärv.

Januari–juni 2022

Hyresintäkterna ökade med 19 % till 1 787 miljoner kronor (1 506 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 1 620 (1 364) miljoner kronor.

Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 4,69 (3,86) kronor efter utspädning.

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 3 113 (2 753) miljoner kronor.

Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –2 194 (751) miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 742 (4 303) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 643 (1 249) miljoner kronor motsvarande 4,77 (3,53) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

Periodens fastighetsinvesteringar uppgick till 2 578 (2 204) miljoner kronor netto.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev