måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Oscar Properties vänder till förlust – spår motvind till 2024

Publicerad: 22 februari 2023, 07:46

Oscar Properties redovisar rörelseresultat om -339 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (242) och spår att intjäningen kommer vara fortsatt svag fram till andra halvåret 2024. Det framgår av delårsrapporten.

Ämnen i artikeln:

SvepetOscar Properties

ND

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 119 miljoner kronor (80,6). Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var -269 miljoner kronor (383).

Fastighetsbolagets resultat efter skatt blev -401 miljoner kronor (162).

Driftnettot kom in på 84,7 miljoner kronor (55,6).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2022.

Bolaget skriver att 2022 har varit ett utmanande år.

"Oscar Properties, precis som andra fastighetsbolag, har upplevt utmaningar i och med de högre räntekostnaderna. Även om vi ser signaler om en mer aktiv transaktionsmarknad efter kvartalets utgång gäller det att aktivt arbeta för att anpassa vår affär till ett mer föränderligt marknadsklimat. Vi kan konstatera att vår avsikt att bygga en större fastighetsportfölj med målet att förbättra vårt kreditbetyg och sänka våra räntekostnader har varit svårt att få till i rådande marknad", skriver bolaget i rapporten.

Bolaget bedömer dess intjäning kommer vara fortsatt svag fram till andra halvåret 2024 då den icke säkerställda obligationen beräknas vara fullt amorterad.

På styrelsemötet den 21 februari 2023 antogs följande finansiella och operativa mål:


Överskottsgraden ska vara 75 procent
Soliditeten ska inte understiga 27,5 procent
Belåningsgraden, netto, ska inte överstiga 65 procent
De mål som kvarstår sedan tidigare är:
Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.
Ambitionen är att uppnå en WAULT på 5 år.
Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev