Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Ökade hyresintäkter och stigande driftöverskott för Annehem

Publicerad: 27 oktober 2022, 07:28

Annehems vd Monica Fallenius. Foto: Pressbild

Fastighetsbolaget Annehems hyresintäkter uppgick till 56,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (46,9). ”Hyresmarknaden är fortsatt stark på de delmarknader där vi finns och våra hyresgäster är till majoriteten stabila företag”, skriver vd Monica Fallenius i delårsrapporten.

Ämnen i artikeln:

Svepet

ND


Driftöverskottet blev 48,7 miljoner kronor (40,3) och förvaltningsresultatet exklusive valutakurseffekter uppgick till 26,6 miljoner (23,7) och inklusive valutakurser till 26,2 miljoner kronor (28,4).

Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på -168 miljoner kronor (70,9).

"Av hyresintäkterna så är 96 procent indexreglerade. Därmed så har vi till stor del kostnadstäckning för de tillkommande kostnadsökningarna", kommenterar vd Monica Fallenius.

Läs även: Wallenstam skjuter på värdering av nya projekt: "Vi avvaktar"

Hon beskriver en transaktionsmarknad som är generellt avvaktande och tror att den allra största yield-justeringen uppåt kommer att ske i bostadssegmentet.

"Värderingarna för de kommersiella fastigheterna med indexreglerade hyreskontrakt kommer att stå sig bättre och bedömningen är att hyrorna kommer att öka 8-9 procent nästa år för att därefter beroende på inflationen successivt falla tillbaka mot det långsiktiga inflationsmålet på 2-3 procent. Vi ser att det kommer att finnas möjligheter till förvärv framöver och vi är redo för det", skriver vd.

Annehem juli-september

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 56,6 mkr (46,9)
• Driftnettot uppgick till 48,7 mkr (40,3)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 26,2 mkr (28,4)
• Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 26,6 mkr (23,7)
• Resultat per aktie uppgick till -1,52 kr (1,42)
• Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 20,9 Mkr (3,4)
• Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på -168,1 Mkr (70,9)

Annehem januari-september

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 161,1 mkr (137,5)
• Driftnettot uppgick till 136,3 mkr (116,7)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 62,6 mkr (69,3)
• Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 71,0 mkr (66,6)
• Resultat per aktie uppgick till 3,36 kr (2,45)
• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 43,6 kr (39,4)
• Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 27,1 mkr (43,5)
• Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 252,9 mkr (3 624,3)
• Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 85,7 mkr (106,1)

Hon skriver även i rapporten att Annehem ska växa med 20 procent per år och tillväxten sker med fokus på en grön diversifierad fastighetsportfölj som kommer att utgöras av både kontor, samhällsfastigheter, logistik och bostäder.

"Vi ska fortsatt växa företrädesvis där vi finns idag för att nå en effektiv fastighetsförvaltning så nära våra hyresgäster som möjligt”, skriver Monica Fallenius.

Läs även: Ökade kostnader och svag uthyrning – nu måste Corem sälja ännu fler kåkar

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev