söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Ökade hyresintäkter för Emilshus

Publicerad: 27 april 2023, 05:49

Jakob Fryberg är vd på Emilshus.

Fastighetsbolaget Emilshus hyresintäkter ökade med 48 procent till 148 miljoner kronor (100) under första kvartalet 2023, varav ökningen i jämförbart bestånd var 11,4 procent (2,6).

Ämnen i artikeln:

Emilshus Fastigheter

Maria Nordlander

maria.nordlander@fastighetsnytt.se


Förvaltningsresultatet uppgick till 54 miljoner kronor (48).

Resultat efter skatt uppgick till -15 miljoner kronor (167), vilket motsvarar -0:27 kronor per stamaktie (2:36). Omvärdering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med -37 miljoner kronor (100) medan omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -26 miljoner kronor (63).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet ökade med 7 procent och uppgick till 44 miljoner kronor (41).

Nettoinvesteringarna uppgick till 19 miljoner kronor, varav 1 miljon avsåg fastighetsförvärv.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev