torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Ökad vinst för Hufvudstaden - coronaeffekterna allt svagare

Publicerad: 23 augusti 2021, 10:30

Hufvudstadens vd Ivo Stopner, som går i pension vid årsskiftet, kan glädja sig åt ett förbättrat resultat Foto: Jäger Arén

Hufvudstadens bruttoresultat ökade under det första halvåret efter att covid-relaterade hyresrabatter och kundförluster minskat i jämförelse med motsvarande period 2020.

Ämnen i artikeln:

HufvudstadenIvo Stopner

Oskar von Bahr

oskar.vonbahr@fastighetsnytt.se


Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 891 miljoner kronor, en ökning om 3 procent från 864 miljoner kronor. 

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 615 miljoner kronor (604). Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 63 miljoner kronor (22), främst hänförligt till NK Retail.

Det förbättrade bruttoresultatet under årets första sex månader förklaras enligt bolaget främst av minskade hyresrabatter och kundförluster för butiker och restauranger i samband med covid-19, samt högre bruttohyror vid omförhandlingar, nyuthyrningar samt indexuppräkning.

Bolaget påverkas dock alltjämt negativt av pandemin, men effekten är mindre i det andra kvartalet än i det första. Även i det nuvarande kvartalet väntas resultatet från den löpande verksamheten påverkas jämfört med situationen innan pandemin.   

Periodens resultat efter skatt uppgick till 769 miljoner kronor (-1 082). Ökningen förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 miljarder kronor (45,6 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 407 miljoner kronor (-1 915).

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev