Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Nyfosa spår ökad intjäning 2023 efter stabilt kvartal

Publicerad: 20 oktober 2022, 06:09

Nyfosas vd Stina Lindh Hök. Foto: Pressbild

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar vinst i linje med förväntningarna. Med 1,5 år till nästa obligationsförfall, positiv nettouthyrning och stabila värderingar signalerar vd Stina Lindh Hök trygghet även om intjäningsförmågan har pressats av ökade ränte- och elkostnader.

Ämnen i artikeln:

SvepetNyfosa Fastigheter

R

ND


Nyfosas totala intäkter ökade till 799 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade räknat med 789 miljoner kronor. Samtidigt ökade driftnettot mindre än väntat, till 544 miljoner kronor mot väntade 562. Förvaltningsresultatet minskade till 374 miljoner kronor (414). Exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures noterades dock en ökning till 386 miljoner kronor (371).

Vd Stina Lindh Hök skriver att hon trots turbulensen i marknaden känner sig trygg med bolagets tillgångar, hyresgäster och kassaflöden.

– Stigande räntor och elpriser påverkar oss negativt men det finns goda marginaler. Kassaflödet har alltid varit i fokus hos oss och just nu känns det viktigare än någonsin, säger hon i vd-ordet.

Hon noterar också att Nyfosa hade positiv nettouthyrning för fjortonde kvartalet i rad och att bolaget har stabila värderingar.

– Vi redovisar en marginell negativ värdeförändring om –0,4 procent som en effekt av högre avkastningskrav men där ett stärkt driftnetto och projekt i fastigheterna är en motvikt. Avkastningskraven i värderingarna har stigit med 0,25 procentenheter.

93 procent av bolagets finansiering sker via bank och nästa obligationsförfall på 1,1 miljard kronor sker i april 2024.

– Jag upplever att bankmarknaden fortsatt fungerar väl. 42 procent av våra lån är räntesäkrade och genomsnittslängden för säkringen är 2,4 år. Eftersom vi primärt säkrar våra räntor med räntetak som idag genomsnittligt uppgår till 1,56 procent innebär det att merparten av räntehöjningarna har slagit igenom i Nyfosas driftnetto. Nu har räntetaket nåtts och därmed kommer eventuella kommande räntehöjningar inte belasta Nyfosas driftnetto avseende den del av låneportföljen som är säkrad.

Ökade ränte- och elkostnader sänkte intjäningsförmågan jämfört med föregående kvartal. Men från och med den 1 januari 2023 kommer inflationen att påverka intjäningen positivt, skriver Lindh Hök, genom indexuppräkning av hyresintäkterna. I det fall konsumentprisindex landar på 9 procent innebär det en ökning av intjäningen med cirka 200 MSEK.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev