söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

NP3 tuggar på - försvarar förvaltningsresultatet jan-mars

Publicerad: 4 maj 2023, 06:36

NP3 redovisar en mild nergång i förvaltningsresultatet, bland annat på grund av den sträng vintern. Det framgår av delårsrapporten.

Ämnen i artikeln:

SvepetNP3 Fastigheter

R

Redaktionen

redaktionen@fastighetsnytt.se


NP3:s hyresintäkter ökade till 445 miljoner kronor från 364 miljoner för motsvarande kvartal i fjol. Driftsöverskottet ökade samtidigt till 304 miljoner kronor (242).

Förvaltningsresultatet sjönk 169 miljoner kronor (173). Minskningen härleds till högre räntekost­nader men också högre vinterkostnader som i kvartalet påverkade resulta­tet med nästan 10 miljoner kronor mer än budget.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -66 miljoner kronor i kvartalet (129).

Värderingsyielden för NP3:s fastighetsbestånd gick under kvar­talet upp med 7 baspunkter till 6,78 procent. Värderingsmässigt motverkades det delvis av en uppjustering av inflationsantagandet för 2023.

Sedan första kvartalet i fjol har värderings­yielden justerats upp med 44 bps, vilket isolerat motsvarar en värdeförändring om -7,7 procent. Mot detta har förändringar i antagna framtida kassaflöden för våra fastigheter isolerat ökat fastighetsvärdet med 8,3 procent.

Under fjolåret uppnådde NP3 sitt hittills högsta förvaltningsresultat och bolagets prognos är att dess förvaltningsresultat kommer att minska under 2023, till följd av ökade räntekostnader.

"Detta är också något vi kan se under innevarande års första kvartal. Jag kan konstatera att vår enkla affärsmodell, med fokus på långsiktighet, består även i dessa tider. Det gör även vår långsiktiga och främsta prioritet: Att stärka förvaltningsresultatet per aktie med bibehållen eller lägre operationell och finansiell risk", skriver vd Andreas Wahlén, rapporten.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev