tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

NP3 flaggar för sval transaktionsmarknad efter starkt Q3

Publicerad: 21 oktober 2022, 06:23

NP3 redovisar nyckeltalsförbättringar på 20-30 procent i det tredje kvartalet, men mycket fokus i rapporten ligger på utmaningarna framåt. Indexuppräkningarna kan bli en kassako men på transaktionsmarknaden är det stiltje

Ämnen i artikeln:

SvepetAndreas WahlénNP3 Fastigheter

R

Redaktionen

redaktionen@fastighetsnytt.se

ND


Fastighetsbolaget NP3 redovisar intäkter på 397 miljoner kronor (308) för det tredje kvartalet 2022. Driftsöverskottet ökade till 315 miljoner kronor (246). Förvaltningsresultatet ökade till 220 miljoner kronor (185). Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 5 miljoner kronor (123).

Under tredje kvartalet miskade NP3s investeringstakt "markant".

– Vi upplever att det är väldigt litet utbud på transaktionsmarknaden givet att dagens marknadsklimat gör det svårt att finna ett pris mellan köpare och säljare. Likt NP3 är det därför många som avvaktar utvecklingen, skriver vd Andreas Wahlén.

Två fastigheter utanför bolagets primära investeringsområde har dock sålts och totalt överstiger försäljningspriserna värderingsinstitutens marknadsvärderingar med 25 procent, motsvarande en realisationsvinst om 22 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på fastigheter för kvartalet var 5 miljoner kronor varav den orealiserade förändringen är negativ med 17 miljoner kronor.

– Värderingsyielden stiger med 17 baspunkter från förra kvartalet men kompenseras till viss del via ett högre kassaflöde, primärt drivet av konsumentprisindexeringen (KPI) som 95 procent av bolagets hyresavtal är kopplade till, fortsätter Wahlén.

NP3:s obligationer är kopplat till Stiborräntan och bolaget gör beräkningen att om 3 månaders STIBOR stiger till 3 procent och KPI i oktober slutar på 10 procent är NP3:s intjäningsförmåga oförändrad.

– Omvärldsläget innebär givna utmaningar för alla. Inflation, räntor, energipriser – och kriget i Ukraina, hur dessa faktorer kommer utvecklas är svårt att sia om – för alla. Givet detta är ändå NP3s position när det gäller att möta framtiden fortsatt stabil, såväl av vissa generella skäl som mer specifika skäl, säger Wahlén.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev