måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Negativt resultat för Nischer

Publicerad: 28 februari 2023, 09:11

Foto: Mattias de Frumerie

Bostadsfastighetsbolaget Nischer Properties redovisade, som tidigare kommunicerat, ett resultat för fjärde kvartalet 2022 som påverkades negativt av marknadsläget, vilket drevs av orealiserade värdeförändringar i bolagets byggrättsportfölj. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Ämnen i artikeln:

Svepet

ND


Nischer Properties redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar om -1,7 miljoner kronor (-2,7) för det fjärde kvartalet 2022.

Resultat efter skatt blev -79,9 miljoner kronor (-51,1).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick under helåret till -91,5 miljoner kronor (124).

Läs mer: Nya regionstyret stoppar fem utförsäljningar – utreder gamla Karolinska

Förändringen under fjärde kvartalet uppgick till -105 miljoner kronor (-56,8) och drivs primärt av beslutet från byggnadsnämnden i Göteborg att avbryta pågående detaljplanearbete i Säve. Tidigare redovisade övervärden skrivs ned till 0.

Övriga nedskrivningar under fjärde kvartalet hänförs primärt till nedgången avseende marknadsvärdet på koncernens övriga byggrätter.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev