måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

Negativt förvaltningsresultat för K2A

Publicerad: 14 februari 2023, 14:12

Johan Knaust, vd K2A

Foto: Pressfoto

Fastighetsbolaget K2A:s hyresintäkter uppgick till 105 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 (79,7). Det framgår av rapporten.

Ämnen i artikeln:

SvepetHyresrätter

ND


Driftöverskottet blev 64,6 miljoner kronor (49,6) och förvaltningsresultatet uppgick till -13,1 miljoner (132).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till -304 miljoner kronor (371).

Efter skatt blev resultatet -274,3 miljoner kronor (434), vilket motsvarade -3:40 kronor per stamaktie (4:86).

En utdelning på 0:15 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:15).

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie, sammanlagt 20:00 kronor per år.

De stigande räntekostnaderna kommer att ge utslag på K2A:s finansiella nyckeltal.

Det skriver vd Johan Knaust i rapportens vd-ord, där han konstaterar att fastighetsbolagets räntetäckningsgrad kommer att sjunka från dagens nivåer om 1,8 gånger då de stigande räntekostnaderna på kort sikt inte matchas av motsvarande hyreshöjningar, heter det i rapporten.

"Dock kommer effekten av fortsatt stigande marknadsräntor att motverkas av de derivat i form av ränteswapavtal som K2A ingått", skriver Johan Knaust.

K2A:s ränteswapavtal, i kombination med bolagets fasträntelån, innebär att 82 procent av K2A:s räntebärande skulder per årsskiftet är räntesäkrade, skriver vd:n. Exklusive byggnadskreditiv uppgick andelen räntesäkrade lån till 95 procent, heter det vidare.

"För K2A utgör derivaten ett väsentligt skydd mot effekten av stigande räntenivåer och K2A bedömer att räntetäckningsgraden under 2023 samt 2024 inte kommer att understiga bolagets riskbegränsning om 1,5 gånger", uppger Johan Knaust.

Vad gäller hyresutvecklingen skriver Johan Knaust att hyresutvecklingen historiskt varit inflationskänslig och över tid har kompenserats för stigande inflation.

"I år kommer inflationen att ligga över hyreshöjningarna, men utifrån historiska data är det rimligt att anta att hyresökningarna över tid kommer att kompensera för stigande inflation", skriver han.

Till följd av marknadsutvecklingen har K2A även beslutat att pausa majoriteten av nya byggstarter och 2023 beskrivs som ett "konsolideringsår" för bolaget.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev