Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Delårsrapporter

Nedskrivna logistikprojekt sänker Wästbyggs resultat

Publicerad: 8 november 2022, 09:32

Jonas Jönehall, vd och koncernchef för Wästbygg. Foto: Pressbild

Enskilda logistik- och industriprojekt har tvingat Wästbygg Gruppen att göra nedskrivningar, något som sätter spår i koncernens resultat i tredje kvartalet.

Ämnen i artikeln:

Wästbygg

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Inflationen och osäkerheten i omvärlden har hittills inte drabbat Wästbygg i så stor utsträckning, konstaterar koncernchefen Jonas Jönehall i rapporten. Däremot har det tredje kvartalet 2022 kommit med andra motgångar.

– Samtidigt har vi haft ekonomiska utmaningar avgränsade till ett fåtal projekt inom affärsområde Logistik och industri under tredje kvartalet. Åtgärder är vidtagna för att minimera ytterligare tilläggskostnader, men som vi meddelade den 19 oktober belastades resultatet för tredje kvartalet av nedskrivningar på 65 miljoner kronor, säger Jonas Jönehall.

Läs även: Wästbygg bygger hall för truppgymnastik på Lidingö

Nedskrivningarna innebär att rörelseresultatet för kvartalet landar på -73 miljoner kronor – ett tapp från det positiva resultatet på 58 miljoner kronor samma period i fjol. Tittar man framåt ser det dock mer positivt ut, med ökade intäkter och en stabil orderingång.

– Tittar vi på övriga förutsättningar för vår verksamhet ser vi en fortsatt positiv utveckling med ökade intäkter, god orderingång och en orderstock som även under tredje kvartalet uppgår till strax under sju miljarder kronor, säger Jonas Jönehall.

Wästbyggs kvartal 3 i korthet

■ Intäkter: 1 101 mkr (767)
■ Rörelseresultat: -74 mkr (58)
■ Resultat efter skatt: -56 mkr (56)
■ Resultat per aktie: -1,73 kr (1,74)
■ Kassaflöde från den löpande verksamheten: -309 mkr (-191)

Ett av de stora orosmolnen framöver är de ökande elpriserna.

"Hur den nya regeringen kommer att tackla de höga elpriserna, vilka riskerar att leda till omfattande samhällsstörningar, blir en nyckelfråga under hösten. Den utveckling vi nu ser skyndar samtidigt på efterfrågan på en reformerad elmarknad, en grön omställning och energieffektivisering samt en utbyggd produktion och distribution av energi", skriver Jonas Jönehall i sitt vd-ord och nämner även ökade räntekostnader och stigande kostnader

Bolagets prognos är att husbyggnadsinvesteringarna inom gruppen kommer att minska med 8-10 procent under 2022 och ytterligare 4-5 procent under nästa år.

Fördelat på segment har orderingången ökat i två av de områden som Wästbygg verkar inom. På bostadssidan ökade orderingången i kvartalet från 1 till 662 miljoner kronor. Framförallt handlar det om beslutade byggstarter i två egenutvecklade bostadsprojekt.

Logistik och industri såg också en ökad orderingång för kvartalet (från 68 miljoner till 324 miljoner) , något som härleds till beställningen av en ny logistikanläggning samt tilläggsbeställningar i några pågående projekt.

Kommersiellt sitter fortfarande på den största orderstocken, men orderingången minskade från 634 till 215 miljoner kronor.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev