fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Delårsrapporter

NCC:s bokslutskommuniké 2016

Publicerad: 27 januari 2017, 08:14

NCC:s resultat i det fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och orderingången var fortsatt god. · Orderingången ökade i det fjärde kvartalet och uppgick till 16 267 (15 690) MSEK och till 56 506 (51 492) MSEK för helåret. · Nettoomsättningen uppgick till 16 519 (16 268) MSEK i det fjärde kvartalet och


NCC:s resultat i det fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och orderingången var fortsatt god.

· Orderingången ökade i det fjärde kvartalet och uppgick till 16 267 (15 690) MSEK och till 56 506 (51 492) MSEK för helåret.
· Nettoomsättningen uppgick till 16 519 (16 268) MSEK i det fjärde kvartalet och till 52 934 (53 116) MSEK för helåret.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 630 (622) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 341 (1 623) MSEK för helåret.
· Resultat efter skatt uppgick till 532 (518) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 116 (1 321) MSEK för helåret. Resultat efter skatt för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 501 (1 241) MSEK i det fjärde kvartalet och till 7 983* (2 120) MSEK för helåret.
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,93 (4,77) SEK i det fjärde kvartalet och till 10,30 (12,19) SEK för helåret. Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 4,64(11,47) SEK i det fjärde kvartalet och till 73,81* (19,59) SEK för helåret.
· Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 2016 på 8,00 (3,00+ aktier i Bonava) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11).

NCC bokslut

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev